DİTİB Eyalet Birliği - Basın Açıklaması

DİTİB KRV Eyalet Birliği’nin KRV İçişleri Bakanlığının „Yol Gösterici” isimli önlem programındaki işbirliğinin bitirilmesi hakkında açıklama


Köln, 05.09.2016: KRV Eyaleti’nde uygulanan „Yol Gösterici” isimli önlem programında bizimle işbirliğinin sonlandırıldığı hususunda çıkan güncel haberleri büyük hayret ve üzüntü ile karşılamaktayız. Bu işbirliği KRV-İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile gerçekleşmiştir. Eyalet Birliği’nin açıklamasına rağmen KRV-İçişleri Bakanlığı, bu çalışmalardaki uygulama veya yeni bilgilerden dolayı değil, Türkiye menşeli bir çizgi romanı öne sürerek işbirliğini sonlandırılmıştır.

Haberlerde İçişleri Bakanı Jäger’e atıfta bulunulan açıklamaya dair metin  maalesef elimizde bulunmamakta, bu durum da bilgi eksikliğine yol açmakta ve bu yüzden bu durum da yanlış sonuçların çıkarılmasına sebebiyet vermektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu proje çerçevesindeki işbirliği, hiçbir safhada tek taraflı olarak bitirilmemiştir ve işbirliğinin tek taraflı bir feshi söz konusu olmamıştır. Bilakis program çerçevesindeki işbirliği, iki tarafın karşılıklı mutabakatı üzerine sonlandırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılının Nisan ayının başlarında Eyalet Birliği’mizden Türkiye’de yayımlanan bir çizgi roman hakkında bir açıklama talebinde bulunmuştur. Ancak bu husus şimdi, yani beş ay sonra güncel haberlerde yer almaktadır.

Eyalet Birliğimiz 08.04.2016’da konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında şu cümlelere yer vermiştir:

Çizgi romanda ele alınan, „şehit“ kavramıdır ve meşru müdafaa, acil durumlarda yardım ve istisnai (olağanüstü) durumlarla ilgili öylesi karmaşık dini-hukuki meselelerle bağlantılıdır ki, bizim kanaatimize göre, çocukların dini eğitiminde bunun konu edinilmesi sözkonusu değildir.

Bu yayın, bu sebepten dolayı da DİTİB KRV Eyalet Birliği nezdinde eğitim amaçlı kullanılmamaktadır.

Sözkonusu yayın, Diyanet tarafından Türkiye’deki resmi „Şehitleri Anma Günü“ vesilesiyle yayımlanmıştır. Bu günde, savaşlarda, özellikle de birinci dünya savaşı esnasında, Çanakkale’de hayatlarını kaybeden şehitler anılmaktadır. Bu günde bütün savaş mağdurları ve şehitler anılmaktadır. Anlamı itibariyle bu gün, Almanya’daki ulusal yas gününe benzer niteliktedir.

Türkiye’deki bu yayın, anma gününün arkaplanı ve güncel terör saldırıları dikkate alındığında, çocuklara savaşlarda ve terör saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin kaderlerini anlatma ve onlara bir teselli verme gayreti olarak görülebilir.

Eyalet Birliği olarak konunun böylesi bir tarzda ele alınmasının pedagojik olarak anlamlı olup olmadığının tartışılabilineceğini söylüyoruz. Aynı şekilde şiddetin ve sonuçlarının yüceltilerek yansıtılmasından mutlaka kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz.

Bu nedenle, bu çizgi roman, DİTİB KRV Eyalet Birliği camilerinde kullanılmamıştır ve kullanılmamaktadır.

20 Haziran 2016 tarihinde „Yol Gösterici“ programının sorumlusu ile Eyalet İçişleri Bakanlığının mekanlarında bir görüşme yapılmış ve işbirliğinin doğrudan DİTİB Eyalet Birliği ilgili olmayan sebeplerden dolayı bitirilmek istendiği, bakanlık tarafından belirtilmiştir. „Yol Gösterici“ programının bir siyasi baskı altında olmasından ve başka kurumlarla da yürütülmekte olan bu „Yol Gösterici“ programının bütününün devam etmesini tehlikeye atmamak açısından, buna ilaveten bir de Diyanet çizgi romanı ve bu programın taşıyıcısı sorumluluğu bulunan DİTİB Eyalet Birliği’nin konuyla ilgili tartışmaya girmemesi açısından çekilmesini istemediklerini ifade etmişlerdir.

Eyalet Birliği olarak görevlerimizden birisinin de önlem çalışmaları kapsamında İslami  kavramlardan vazgeçmemek olduğunu, onları nefyetmek olmadığını, bilakis bu kavramların içinin doldurulmasını radikallerin kontrolüne bırakmamamızın önemine dikkat çektik. Asıl sorun, „şehit” kavramında değil, bilakis bu kavramın radikaller tarafından istismar edilmesindedir. Dini cemaat olarak bizler için bu gibi kavramları yorumsuz bırakmayıp başka radikal kesimler tarafından bu kavramların istismarının engellenmesi için çaba sarfetmemiz bir zarurettir. Biz bu tartışmaları yapmaya hazırdık. Bizim açımızdan, bu tartışmaların, önlem çalışmaları kapsamında mutlaka yürütülmesi gerekmekteydi.

DİTİB’in elinde bulunmayan ve öncelikli olarak siyasi sebeplerden dolayı İçişleri Bakanlığı, bu tartışmayı kamuoyu huzurunda yapmaya hazır değildi. Bu bağlamda DİTİB Eyalet Birliği’miz de işbirliğinin devamında bir anlam görmemiş ve işbirliğinin karşılıklı mutabakat sonucu sonlandırılmasını talep etmiştir.

30 yıldan fazla bir süreden beri her birinin kendi bulunduğu şehirlerinde değerli çalışmalar yapıp daima ortak hayat açısından barışçıl ve faydalı çalışmalar yürüten camileri olan Eyalet Birliği olarak, bu gelişmeleri ve son zamanlardaki yanlış anlaşılmaya müsait şekilde ve olayın çarpıtılarak bakanlık açıklamalarına yansımasını büyük bir güven zedelemesi olarak görmekteyiz. Bu durum, önlem çalışmaları açısından büyük bir hasar bırakmaktadır. DİTİB Eyalet Birliği, bu önlem çalışmalarını İçişleri Bakanlığı olmaksızın, kendi imkanları kapsamında devam ettirecektir.

Daha geçtiğimiz hafta bakanlık çevrelerinden, okullardaki İslam Din Dersi kapsamında DİTİB Eyalet Birliği ve diğer üç İslami cemaatin de temsil edildiği İslam Din Dersi Danışma Kurulu ile ilgili herhangi bir değişiklik olmaksızın olumlu işbirliğinin devamı için kararlı açıklamalar yapılmıştı. Haziran ayının sonlarında „Yol Gösterici” programının karşılıklı feshinin başka alanlardaki işbirliğine olumsuz bir yansıması olacağından söz konusu edilmemiştir. Güncel açıklama ve haberlerde hükümet yetkililerinin başka yöndeki imalarına atıfta bulunulması, Eyalet siyasetinin çalışmalarına güveni zayıflatmaktadır.

 

DİTİB KRV Eyalet Birliği Yönetim Kurulu

 

2016-09-05