DİTİB Eyalet Birliği - Basın Açıklaması

Camideki Resimlerle İlgili Açıklama


23.01.2014: DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Birliği olarak camimizde yaşanan karnevalcıların resim çekinme olayları ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Beşer şaşar - bu basit, basit olduğu kadar da daima geçerliliğini koruyacak olan bir tespittir. Yapılan hatalara karşı tepki gösterilirken insanların niyetine bakılmalı ve tepkinin dozajı buna göre ayarlanmalı. Ayrıca tepkinin şeklinde daima bu hatanın bağışlanabileceği sinyali de verilmedidir.

Hürth’teki cemaatimiz karnevalcıları kabul etmekle kendilerinin de Hürth kentine ait oldukları mesajını vermek istemiştir. Biz, Müslümanlar olarak kendi dini hassasiyetlerimiz, örf ve adetlerimizi korumaya önem gösteririz. Bu nedenle diğerleri içerken bizim de onlarla beraber içmemiz, ya da sarmaş dolaş hale geldiklerinde bizim de onlarla beraber buna uymamız sözkonusu olamaz. Ancak komşularımız ve dostlarımızın sevincini ve mutluluğunu paylaşırız. Cemaatimiz kendilerini kabul ederken işte bunu ifade etmek istemiştir.

Polemikleri bir tarafa bırakıp başlangıçta hangi niyetin hakim olduğuna bakacak olursak  tüm görüş ayrılıklarına rağmen çok olumlu bir noktayı da görürüz: Karnevalcılar cemaatimiz için “bizim camimiz” tabirini kullanmakta, bu da bize camimizi öteki ve yabancı olarak telakki etmediklerini göstermektedir. Camimiz Hürth kentinin doğal ve yerleşmiş bir unsurudur. Kanaatimizce karnevalcılar bunu ifade etmek istediler.

Bu birlik ve beraberliğe her ne kadar sevinsek de, tüm aktörlerin bir ibadethanenin harimini algılama ve sayma noktasında zaiyat yaşadıkları da apaçık ortadadır. Dernek başkanı Eşref Tuna Eyalet Birliğimizle yaptığı bir görüşmede, çok da mutad olmayan bu tür bir ziyaretin hazırlığında iletişim sıkıntılarının yaşanmış ve bunun neticesinde haklı olarak eleştirilere mazhar olan bu üzücü resimlerin çekilmiş olmasından esef duyduğunu dile getirmiştir.

Bir mihrabın önünde bu tür pozların verilmesi tabii ki kabul edilir değildir. Bu sadece “uygunsuz” değil, dini değerlerimize ters düşen bir durum olup camilerde yaşanmaması gereken birşeydir. Tüm aktörler bu hatalarını kabul etmekte ve bundan ötürü üzüntü duymakta. Bunun neticesinde karnevalcılar da çektikleri kareleri bundan böyle kullanmayacaklarını taahhüt etmektedirler.

Aynı zamanda bu tür hataları yüzünden insanlara kin ve nefret mesajları ve tehditler yağdırmak da doğru değildir. Hatalara tepkimizde ölçülü kalıp, bu tepkide aşırıya gitmemekle hiçbir insanın hatasız olmadığını, herkesin hata yapabileceğini kabul etmiş oluruz.

Baki kalan birlik beraberliktir ve birlikte yaşamanın kurallarının çiğnenmemesi gerektiğini bir kez daha anlamış olmamızdır.

DİTİB KRV Eyalet Birliği
Yönetim Kurulu

2014-01-23