Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Hürmete Layık Zamanlardayız
(12.01.2024)

 

Bugün, rahmet ayı Ramazan’ı müjdeleyen, mübarek Receb ayının ilk günü. Bizleri bu günlere ulaştıran Yüce Allah’a hamdolsun, şükürler olsun.

Kardeşlerim!

Recep ayının gelişiyle birlikte Peygamberimiz (s.a.s.)’in gönül dünyasında bambaşka bir sevinç, bambaşka bir heyecan yaşanırdı. Peygamberimizin bu sevincinin sebebi, hayatının en önemli dönüm noktası olan, Allah’ın kendisiyle iletişime geçmeye başladığı mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini yeniden yaşayacak olmasıydı. Rahmet peygamberi, bu aylarda çok sevdiği Rabbine şu sözlerle yakarırdı: “Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır![1]

Peki günlerimiz, aylarımız, yıllarımız, hatta ömürlerimiz nasıl bereketlenir? Cevap bellidir: Bereketli bir hayat; zamanımızı, zamanın Rabbi olan Yüce Allah’ın razı olacağı şekilde değerlendirerek gerçekleşir.

Kardeşlerim! Aziz Mü’minler!

Kültürümüzde ‘üç aylar’ olarak ifade edilen özel bir zaman dilimindeyiz. Peygamberimizin bu aylardaki ibadet hayatını incelediğimizde, onun Receb ayıyla başlayan ve bayrama kadar artarak devam eden manevi bir hazırlık sürecine girdiğini görürüz. Yüce Allah’ın bizler için ‘en güzel örnek[2] kıldığı Allah Rasûlünün ümmeti olarak bizim de bu aylardaki en öncelikli görevimiz; iç dünyamızı geliştirecek adımlar atmak için kendimize sağlam bir söz vermektir. Gelin, bugünden itibaren hep birlikte bazı kararlar alalım. Eksiklerimizi tamamlamaya, kusurlarımızı telafi etmeye, bilincimizi tazelemeye, Allah’ı razı edecek amelleri hayatımızda çoğaltmaya gayret edelim. İşe, peygamberimiz gibi içtenlikle şu duayı yaparak başlayalım: “Ey kalpleri bir hâlden bir hâle çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.[3] Sonra irademizi güçlendirecek iyilik, güzellik, hayır ve ibadet yolunu tutalım. “Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru.[4] duasında da ifade edildiği gibi hem dünyamızı hem de ahiretimizi güzelleştirmenin gayreti içerisinde olalım.

Kıymetli Mü’minler!

İçinde bulunduğumuz Receb ayı, aynı zamanda dört haram aydan birisidir.[5] ‘Haram aylar’ demek; insanın sahip olduğu tüm dokunulmaz değerlerine, canına, malına, onur, şeref ve haysiyetine saygı duyulması, hürmet edilmesi gereken aylar demektir. Haram ayların, ‘küresel barış ayları’ olmakla birlikte, insanlar arasında yaşanan sorunları gidermeye, yıkılan gönül köprülerini tamir etmeye birer vesile olduğunu bilelim. Yüce dinimiz İslam’ın, yılda sadece bir güne indirgenmiş olan ‘Dünya Barış Günü’nün, en az dört ay boyunca büyük bir özenle uygulanmasını savunan, tam anlamıyla bir barış dini olduğunu da unutmayalım, unutturmayalım.

Kardeşlerim!

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tecrübesiyle Hac vazifesini yerine getirmek isteyen kardeşlerimizin, Cami Din Görevlileriyle irtibata geçerek ön kayıt işlemlerini bir an önce yapmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hac ön kayıt işlemleri 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sona erecektir. Bu vesileyle hac yolculuğuna niyetlenen tüm hacı adaylarımızın haclarını ‘mebrur’ olmasını temenni ediyor, mübarek üç ayların dünyamızın acı, kan ve gözyaşı yurdu olan bütün beldelerine huzur, güven ve barış getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.
 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259.

[2] Ahzab, 33/21.

[3] Tirmizi, Deavât, 89.

[4] Bakara, 2/201.

[5] Buhârî, Bed’ü’l-halk, 2.

2024-01-12