Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Üç Aylar ve Regâib Kandili
(05.01.2024)

 

Aziz Mü’minler!

Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde sizlere kutlu bir misafiri müjdelemek istiyorum. Önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regâib Kandili ile birlikte, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi, rahmet ve mağfiret iklimi Üç Aylar’a girmiş olacağız. Bu vesileyle, Rabbimize olan rağbetimizi, yakınlığımızı bir kez daha tazeleyeceğiz; Allah’a verdiğimiz kulluk ahdimizi, sözümüze olan sadakatimizi hatırlayacağız; en içten ve en samimi dualarımızı, bağışlanma isteklerimizi Rabbimize arz edeceğiz.

Şükürler olsun. Bizleri bu günlere eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Değerli Mü’minler!

Mü’minler olarak hayata bakışımız, gayemiz ve gayretimiz bellidir: Biz, her anımızı Rabbimizle ve O’na layık kul olma bilinciyle geçirmeye çalışırız. Biz, evimizde de sokağımızda da böyleyiz. Gecemizde de gündüzümüzde de böyleyiz. Sevgimizde de öfkemizde de böyleyiz. Yılın 365 günü böyleyiz biz. Fakat Üç Aylar geldiğinde biraz daha başkalaşırız. Regâib Kandili ile, dünyevî arzu ve isteklerimizi, tutku ve ihtiraslarımızı gözden geçirerek şu fâni hayatta asıl önemli olanın Rabbimize rağbetimiz olduğunu hatırlarız. Şefkat ve merhamet azığımız olur Üç Aylar’da. Sevgi ve muhabbet felsefemiz, tâât ve ibadet parolamız olur. Hayır ve iyilik yarışına girer, yardımlaşma ve dayanışma heyecanıyla coşarız bu aylarda.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bu aylar mü’minlerin manevî hasat zamanıdır. Bu günler, günahlarından arınmak isteyen mü’minler için fırsat mevsimidir. Çünkü bu günler, Yüce Allah’ın; “Ey (günah ve isyanla) kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, merhametlidir.”[1] çağrısına tövbe ve istiğfarla cevap verilmesi gereken zamanlardır.

Çünkü bu günler, Peygamberimiz (s.a.s.)’in; “Akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.”[2] uyarısına tâât ve ibadetle kulak verilmesi gereken zamanlardır. Evet, bu günler, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmenin, geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini alacağımız zamanlardır. Bu günler, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?” sorularını sorup, samimi bir durum değerlendirmesi yapacağımız zamanlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin mübarek Üç Aylar’ını ve Regâib Kandil’ini tebrik ediyorum. Üç Aylar’ın rahmet, şefkat, sevgi ve bereket ikliminin bütün dünyayı kuşatmasını; insanlığın hidayetine, huzur ve barışına vesile olmasını ve yapacağımız dua ve ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor; hutbemi Efendimiz (s.a.s.)’in şu mübarek dualarıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Receb ve Şa’ban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”[3] Âmin.
 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Zümer, 39/53.
[2] Tirmizî, Sıfatü’l.Kıyame, 25.
[3] Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 189.

2024-01-05