Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Aile Toplumun Nefesidir
(17.06.2022)

 

Kıymetli Kardeşlerim!

Aile, bütün toplumlarda ve inanç sistemlerinde özel bir yere konmuş; huzur ve mutluluğun kaynağı olarak görülmüştür. Aile yapısını koruyamayan toplumların varlığını devam ettirebilmeleri mümkün değildir. Bu manada diyebiliriz ki, aile toplumun nefesidir. Yeryüzü ağaçsız nefes alamadığı gibi, ailesiz toplumlar da nefes alamaz. Hamdolsun, henüz nefes alabildiğimiz bir ailemiz var. Ancak, aileyi temelinden sarsan sorunlar her geçen gün artıyor ve bugün artık, tüm dünyanın nefes darlığı çektiğini üzülerek müşahede ediyoruz.

Değerli Mü’minler!

Ailelerimizin en değerli varlığı anne ve babalarımızdır. Onlar bizim varlık sebebimizdir. Bizi besleyen, büyüten ve terbiye eden anne-babalarımızdır. Onların fedakârlıkları saymakla bitmez. Baba evladı için gece gündüz çalışırken, anne onu dokuz ay karnında taşır. Uykusunu böler evladı için. Hasta olmasın diye üzerine titrer çocuğunun. Hiç kimse bizi anne-babamızdan daha fazla ve onlar gibi karşılıksız sevemez. İnsanın aile ortamında bulduğu huzuru ve mutluluğu başka bir yerde bulması mümkün değildir. Bakınız, anne-babalarımıza karşı görevlerimiz Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de nasıl anlatılmaktadır: “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster.’ diyerek dua et.”[1]

Değerli Kardeşlerim!

Anne-babalarımızdan sonra ailenin en önemli unsuru çocuklardır, yani bizleriz. Çocuklar, Yüce Allah’ın hem nimeti hem de emanetidir. Her anne-baba çocuğunu yetiştirmek ve eğitmekle sorumludur. Çocuğa güzel bir isim koymak, onu namaza alıştırmak, Kur’an okumasını öğretmek, zamanı geldiğinde evlendirmek, çağına uygun nitelikli bir eğitim almasını sağlamak anne-babanın belli başlı görevlerindendir. Ancak en önemlisi hiç şüphesiz ki, güzel ahlaktır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: “Hiçbir anne-baba evladına güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz.”[2]

Yüce Rabbimiz bizleri, anne-babalarımızla, kardeş ve yakınlarımızla huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşatsın ve bizleri ailelerimiz, cemiyetimiz ve milletimiz için hayırlı ve bereketli kılsın. Âmin.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] 1 İsrâ, 23-24.

[2] Tirmizî, Birr, 33.

2022-06-17