Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Vefa Âbidesi Hz. Muhammed (s.a.s.)
(15.10.2021)

Kıymetli Kardeşlerim!

Önümüzdeki Pazar’i Pazartesi’ne bağlayan gece, İki Cihan Serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz. Kandilimiz mübarek olsun. Bildiğiniz gibi, Peygamberimiz’in manevi mirası olan ilahî mesajın ve güzel ahlak ilkelerinin yaşatılması ve bu ilkelerle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Efendimiz’in dünyaya geldiği hafta Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası’nın teması da “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olarak belirlenmiştir. 

“Sözünde durmak, verdiği sözlere bağlı kalmak, özü ve sözü doğru olmak” gibi anlamları içine alan ahde vefa, İslâm ahlâkının en önemli prensiplerinden biridir. Cenab-ı Hakk,  “Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.”[1] buyruğu ile bizleri ikaz etmektedir. Vefa abidesi Hz. Peygamber’in hayatı bu konuda da çok güzel örneklerle doludur.

Kardeşlerim!                                                   

Hz. Muhammed (s.a.s.), insanlığa rahmet olarak gönderilmiştir. O, yaşadığı örnek hayatla ümitsizlik buhranında sürüklenen insanlara müjde; kararan insanlığın vicdanını aydınlatan bir ışık olmuştur. O, kafdağının ardında ulaşılamayan bir mit olmadığı gibi, hayatın olağan akışına uymayan hayalî bir efsane de değildir. Yaşamış olduğu sade ve fıtrî hayatla bizlere uygulanabilir bir model olmuştur.

Müslümana yakışan O’nun hayatına bu gözle bakmak, bıraktığı sünnetini de bu bakışla kavrayabilmektir. İman ve ibadetle sürdürdüğümüz Allah’a kulluk yürüyüşümüzü güzel ahlak ile kemale erdirmektir.

Bütün canlılara şefkat ve merhamet göstermek, yalan söylememek, sözünde durmak, adil olmak, yardımsever olmak, affedici olmak, sabırlı olmak, mütevâzi olmak, ailesine karşı sevgi ve saygı duymak, israftan kaçınmak, çevreyi korumak, ahde vefa göstermek... Bütün bunlar onun bize bıraktığı güzel sünnetlerdir.

Hutbemi bir hadis-i şerifle tamamlıyorum: Enes (r.a.) şöyle diyor: Allah’ın Peygamberi (s.a.s.) bize bir konuşma yapacağı zaman şunları mutlaka söylerdi: "Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur."[2]

Bu vesileyle, Mevlid Kandilinizi bir kez daha tebrik ediyor, Mevlid-i Nebi Haftası’nın nebevî ahlak üzere bir hayat yaşamamıza vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] İsrâ 17/34.
[2] İbn Hanbel, III, 134.

2021-10-15