Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Cehennem Haktır!
(28.05.2021)

 

Aziz Kardeşlerim!

Kur’ân-ı Kerim’de cennetten ve cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, cehennemden ve onun azabından da bahsedilir. Çünkü her ikisi de haktır ve her ikisini de hak edenler olacaktır. Cenab-ı Hakk kullarını bir yandan cennetle müjdeleyerek iyiliğe teşvik ederken, diğer yandan cehennemin varlığını da hatırlatarak kötülüğe sürüklenmesini engeller. Aslında O, böyle yaparak bizleri cehennemden korumak ve cennetine koymak ister. Ancak adaletinin gereği olarak, hak edenleri cezalandırmayı da ihmal etmez.

Kur’ân-ı Kerim’de cehennem, ‘âhirette inkârcıların ve günahkârların cezalandırılacakları yer’ olarak tarif edilir. Rabbimiz şöyle buyurur: “İnkâr edenler için de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler, azapları da hafifletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız.”[1]

Kardeşlerim!

Cehennem azabı dünyadaki basit acılara ve sıkıntılara benzemez. Çok çetin, dayanılmaz ve kalıcı bir azaptır. Konuyla ilgili birkaç ayet-i kerimeyi dikkatlerinize sunmak istiyorum: “Ayetlerimizi yalanlayanlar için cehennem ateşinden döşekler ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız.”[2]

“Onlar orada inim inim inleyecek, acı acı soluyacak ve azabın dehşetinden hiçbir şey duymayacaklar.”[3]

“Çektikleri ıstıraptan dolayı ne zaman cehennemden çıkmak isteseler, tekrar içine itilecekler ve kendilerine: ‘Tadın bakalım bu yakıcı azabı!’ denilecek.”[4]

“Zulüm ve günahla ömürlerini tüketenler, orada çığlık çığlığa yardım dilenirler ve derler ki: ‘Rabbimiz! Bizi buradan çıkar, çıkar ki, önceden yaptığımızdan (farklı olarak) sâlih ameller işleyelim.’ (Fakat onlara şöyle cevap verilir:) Size, aklınızı başınıza alacağınız kadar ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı peygamberler de geldi. Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin gerçekten hiçbir yardımcısı yoktur.”[5]

Kardeşlerim!

Âyetlerde tasvir edilen bu dehşetli azabı elbette hiç bir insan göze alamaz. O halde bize düşen, sadece bu azaptan korkmak değil, kötü davranışlardan sakınıp iyilik yolunu tutarak kendimizi cehennemden korumanın yollarını aramaktır.

Rabbim cümlemizi cehennemin azabından muhafaza eylesin!

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Fatır, 35/36.
[2] A’raf, 7/41.
[3] Enbiya, 21/100.
[4] Hac, 22/22.
[5] Fatır, 35/37.

 

2021-05-28