Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Ailenin Önemi
(19.05.2017)

Muhterem Müslümanlar!

Hepimizin yakînen bildiği gibi aile, toplumun en küçük yapı taşıdır. Çocuğun yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ailenin önemi büyüktür. Aile, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğup büyüdüğü, temel bilgilerini aldığı, karakterlerinin şekillendiği, sevgi, şefkat, merhamet ve sorumluluk bilinci gibi güzel duyguların paylaşıldığı ve öğretildiği bir eğitim yuvasıdır.

Nitekim Cenab-ı Hak, hutbemizin başında okuduğum ayet-i kerimede, “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır”[1] buyurarak aile yuvasının önemine dikkat çekmektedir.

Aziz Mü’minler!

Yüce Dinimiz, meşru beraberliğin şartı olan evliliği teşvik etmiş; buna mukabil yuvaların yıkılmasına, çocukların anne ve baba şefkatinden yoksun büyümek zorunda bırakılmasına sebep olabilecek boşanmayı ise tüm çabaların tükendiği anda başvurulabilecek son çare olarak değerlendirmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.av.) de boşanmanın sevimsizliğine işaretle, “Yüce Allah’ın en sevmediği helal boşanmadır.”[2] buyurmuşlardır.

Değerli Mü’minler!

Allah Teâlâ, “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır”[3] buyurarak,  boşanma noktasına gelen eşlere,  aralarındaki sıkıntıları çözme noktasında uzlaşamadıkları durumda aile büyüklerini devreye sokarak onların hakemliğine başvurmalarını tavsiye etmiştir. Zira boşanmayı sadece iki kişi arasında gerçekleşen bir ayrılık olarak değil, millet ve toplum varlığımız açısından maliyeti ağır bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir.

Aziz Mü’minler!

Öyleyse geliniz, aile yuvalarımızı huzurun ve mutluluğun paylaşıldığı, sevgi, şefkat ve merhametin hâkim olduğu mekânlar haline getirmek için çaba sarf edelim. Ailemizin her bir ferdini kendimize göz aydınlığı kılalım. Şu mübarek Cuma vaktinde Rabbimize yönelerek şöyle dua edelim:

Allah’ım! Yuvalarımıza huzur ve mutluluklar nasip eyle! Çocuklarımızı ve eşlerimizi bizlere göz aydınlığı kıl! Sevgi, şefkat ve merhametten bizleri ayırma! Eşlerimiz ve çocuklarımızla olan ilişkilerimizi iyilik, doğruluk ve hakkaniyet üzere sürdürebilme iradesi lutfet! Aile bireylerimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle!

 

Keramettin GENÇ
Bremen DİTİB Eyüp Sultan Bahçe Camii Din Görevlisi

 

[1] Rum, 30/21
[2] İbn Mace, Talak, 1
[3] Nisa, 4/35

2017-05-19