Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Hz. Peygamber ve Güven Toplumu
(14.04.2017)

 

Kıymetli Kardeşlerim!

Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”[1]

Peygamber efendimiz (s.a.s) de okumuş olduğum hadisi şerifte mümin ve Müslümanı, güven konusuna dikkat çekerek, şöyle tarif etmiştir: “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir.”[2]

Değerli Mü’minler!

Güven, insan hayatı için çok önemlidir. Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve onurunun emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister.

Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zarar görmesini beraberinde getirmektedir. Bu durum değer ve duyguların istismar edilmesine de sebep olmaktadır.

Oysa İslam, hoşgörü, barış ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir.

Aziz Mü’minler!

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resûlü, güven ve güvenilir olmak konusunda bizlere en güzel örnek olmuştur.

Risaletinden çok önce Muhammedü’l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir.

Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Yesrib şehrini bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurdu Medine’ye dönüştürmüştür.

Kıymetli Kardeşlerim!

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği olarak her yıl içinde bulunduğumuz bu haftayı, Kutlu Doğum Haftası olarak idrak ediyoruz. Belirlemiş olduğumuz “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konusunda etkinlikler yaparak bu konuda bir duyarlılık ve hassasiyet oluşmasını hedefliyoruz.

Bu nedenle hafta boyunca derneklerimizde Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve güven duygusunun pekişmesine katkı sağlayacak etkinlikler yapılacaktır. Bu vesile ile bütün cemaatimizi kutlu doğum etkinliklerimize davet ediyoruz.

Hutbeme son verirken Kutlu Doğum Haftasının, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

 

 DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Ahzap, 33/21.
[2] Tirmizî, Îmân, 12.

 

2017-04-14