Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Hz. Lokman (as) ve Öğütleri
(27.01.2017)

 

Kıymetli Mü­’minler!

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, evlatlarımızı ʺdünya hayatının süsüʺ olarak tarif etmektedir. Üzerlerine şefkat kanatlarını gerdiğimiz, kötülükten sakındığımız, gülüşleri neşemiz, gözyaşları hüznümüz olan evlatlarımız, anne-babalar olarak Rabbimizin bizlere bahşettiği en değerli emanetlerdir.

Hz. Peygamber’in (s.a.s) ʺ…himayeniz altındakilerden me’sulsünüz.ʺ[1] uyarısı, hayata ve sahip olduğu nimetlere emanet nazarıyla bakan biz mü’minlere evlatlarımıza yönelik önemli sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır.

Bu nedenle okul çağına kadar temel karakteri anne-babanın elinde ve örnekliğinde şekillenen yavrularımıza iyi rehberlik etmek ve güzel örnek olmak çok önemlidir.

Aziz Mü’minler!

Müminler için bir öğüt olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim bizlere, kendisine hikmet; yani ʺderin bilgi ve anlayış yeteneği bahşedilen[2] Hz. Lokman (a.s)’ı daha çok, oğluna verdiği nasihatleri ile tanıtmaktadır.

Hz. Lokman bir baba şefkatiyle ilk ders olarak evladına ʺtevhidʺ inancını öğreterek, Allah’a ortak koşmamasını öğütler.[3] Zira her şeyi yoktan var eden ve yeryüzünü nimetlerle donatan Allah’a şirk koşmak büyük bir haksızlıktır.

Hz. Lokman, ikinci olarak, kendisini dünyaya getiren ve en muhtaç anında kendisine kol kanat geren anne-babasına karşı minnet duygusu içinde olmasını, Allah’ın yasakladığı işler hariç onlara daima iyilikle muamele etmesi gerektiğini hatırlatır.[4]

Ve devamla öğütlerini şöyle sürdürür: “Yavrucuğum! Yaptığın iş, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”[5]

“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. İşte bunlar, kararlılık gösterilmesi gereken önemli işlerdir.”[6]

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.[7]

Kıymetli Kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiği Hz. Lokman’ın öğütleri, biz Müslümanlara yol gösterici olması bakımından önemlidir.

Öyleyse geliniz! Bu öğütleri tekrar tekrar okuyalım. Burada geçen nasihatleri önce kendimiz yaşayalım. Sonra da çocuklarımızı bu ilkeler doğrultusunda yetiştirme gayreti içinde olalım. Unutmayalım ki, bu dünya hayatında çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras sadece güzel ahlaktır.

Rabbim hepimize hayırlı evlatlar nasip eylesin.

 

Mülayim Bayındır
Mönchengladbach DİTİB Cami Din Görevlisi

 

[1] Buhari, Cum’a 11; Müslim, İmaret 20.
[2] Lokman, 31/12.
[3] Lokman, 31/13.
[4] Lokman, 31/14.
[5] Lokman, 31/16.
[6] Lokman, 31/17.
[7] Lokman, 31/18.

 

2017-01-27