Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

Hz. İbrahim (a.s) ve Örnekliği
(20.01.2017)

 

Değerli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim’in anlatımına göre Hz. İbrâhim, hak dine yönelip Allah'a kulluk eden, bütün güzel sıfatları kendinde toplayan bir önder; Rabbinin nimetlerine her zaman şükreden iyi bir kuldur. Kendisine bu dünyada nice güzellikler ve yüce bir makam verilmiş, âhirette ise salih kullar sınıfına dâhil edilmiştir.[1]

Değerli Mü’minler!

Hz. İbrahim (a.s) denince akla tevhid gelir. O’nun tevhid mücadelesi gelir. Hz. İbrahim denince akla vahdet ve ümmet gelir. Hz. İbrahim denince akla teslimiyet ve sadakat gelir. O, ciğerparesi oğlu İsmail ile zorlu bir imtihana tabi tutulmuş; Allah’a bağlılığı ve teslimiyeti sayesinde bu ağır sınavdan başarı ile çıkmıştır.

Değerli Kardeşlerim!

Hz. İbrahim (a.s) kendinden sonra gelen Peygamberlerin de atasıdır. Hz. İsmail ile Hz. İshak’ın babası, Hz. Yakup’un dedesidir.

Hz. İbrahim (a.s), Halilullah, yani Allah dostu olarak anılma bahtiyarlığına erişmiş bir peygamberdir. Ayrıca kendisinden sonra gelen bütün inananlara önder olarak sunulmuş örnek bir şahsiyettir.

Hz. İbrâhim'in bu örnekliği Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir: “Andolsun, İbrâhim ve beraberindekilerde hem sizin için, hem de Allah'ı ve âhiret gününü arzu edenler için güzel bir örneklik vardır.”[2]

Hz. İbrahim (a.s) son derece ağır başlı, insanlara karşı yumuşak huylu, misafirperver ve dürüst idi. Bütün bu özelliklerinden dolayı Allah Teâlâ onu kendine “dost” edinmiştir. Cenâb-ı Allah ile Hz. İbrâhim arasındaki bu dostluk ilişkisi, “Allah Teâlâ İbrâhim'i nasıl dost edindiyse beni de öyle dost edinmiştir.”[3] buyuran Allah Resûlü için de ölçü olmuştur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bugün, bizlere düşen Hz. İbrahim gibi bir tevhid ve vahdet anlayışına, kulluk bilincine, misafirperverliğine ve diğer güzel vasıflarına sahip olmaktır.

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’in bize bildirdiği İbrahim (a.s)’ın dilinden şu dua ile bitirmek istiyorum: Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbim, duamı kabul et! Rabbim! Hesap kurulacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla!”[4]

Cumanız mübarek, dua ve ibadetleriniz makbul olsun.

 

Eşref ANUŞTEKİN
Düsseldorf Merkez Camii Din Görevlisi

 

[1] Nahl, 16/120-122.
[2] Mümtehine, 60/4.
[3] İbn Mâce, Sünnet, 11.
[4] İbrahim, 14/40-41.

2017-01-20