Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)
Videoyu izlemek için tıklayınız

                          

Bir Yılı Geride Bırakırken Nefis Muhasebesi
(25.12.2015)

 

     Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor: Ey İman Edenler! Allahtan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.1

Okumuş olduğum hadis-i serifte ise sevgili Peygamberimiz (s.a.s); “Akıllı kimse, kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.2 buyurarak bizleri nefis muhasebesi yapmaya davet etmektedir.

Değerli Kardeşlerim!

Yeni bir yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde insan ömrünün ne kadar hızlı geçtiğinin hepimiz farkındayız. Bize verilen tüm nimetlerden hesaba çekileceğimiz gibi, ömrümüzü nerede ve nasıl harcadığımızdan da hesaba çekileceğimizi asla unutmamalıyız. İşte bir yıl daha ömrümüzden geçip gitti. Her an yaklaşan ölüm anı gelip çatmadan önce, kendimizi hesaba çekelim ki, zerre kadar iyilik ve kötülüğün karşılığının verileceği3 o zor günde hesabımız kolay, durağımız cennet olabilsin.

Zira dünya fani, ömür kısadır. Ebedi olan ise ahiret hayatıdır. Dünyada yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılıksız kalmayacağını, bir gün hesaba çekileceğimizi biliyor ve inanıyoruz.

Fakat dünyevî işlerimizle ilgili muhasebeyi en ince ayrıntısına kadar titizlikle yaparken, dini hayatımızın muhasebesinde ise aynı hassasiyeti maalesef gösteremiyoruz.

Bu nedenle, her akşam Hz. Ömer (r.a) gibi, “Bu gün Allah için ne yaptın?” diyerek kendisini hesaba çekmek, bu dünyanın aldatıcı ve ayartıcı etkilerinden kendimizi korumamız ve istikametimizi bozmamamız açısından ne kadar önemlidir!   

Onun için hayatı bütün yönleriyle tartarak, ahireti kaybettirecek bir bedel ödemekten kurtulmanın yolu, nefis muhasebesidir. Yarının hesabını bugünden yapmak, imtihana girecek öğrencinin ders çalışmasından farklı değildir. İmtihan edilmek üzere yaratılan insan da, ahiret hayatında kendisine sorulacak soruları başarıyla cevaplandırabilmek için hesabını burada yapmalıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz ve amelleriniz mizana konmadan evvel siz amellerinizi tartınız.”4 buyurmaktadır.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz ’in (s.a.s) bir hadisi ile bitirmek istiyorum; “Kıyamet günü insan tüm yaptıklarından sorgulanıp hesaba çekilmedikçe, mahşer yerinden ayrılamayacaktır.”5

Cumanız mübarek olsun.

 

Hazırlayan: Hutbe Komisyonu

 

1. Haşr, 59/18
2. Tirmizi, Kıyamet, 26; İbni Mace, Zühd, 31.
3. Zilzal, 7-8
4. Tirmizi, Kıyamet, 2459
5. Tirmizi, Kıyamet, 1.
 
 
2015-12-25