Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Zamanı diri tutmak: dua ve zikir

22.05.2015

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

 

Muhterem Müslümanlar!

 

Kulluk faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de duadır. Dua; seslenmek, yardıma çağırmak, Allah’a yalvarmak, dilekte bulunmak demektir. Dua; “insanın Allah'ın yüceliği karşısında aczini itiraf etmesine, sevgi ve tazimle O’nun lütuf ve ihsanını istemesine ve bu amaçla icra edilen ibadet şekline” denir. Zaman ise, kişiye verilmiş büyük bir emanet ve nimettir. Dua ve zikirle mümin, zamanını diri tutar. Her anının dolu dolu geçmesi için çalışır, zaman israfından kaçınır.

Muhterem Müslümanlar!

Dua, Allah ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. Dua insanın şuurunda Allah inancının canlı ve devamlı kalmasını sağlar. İnsanın günlük meşgaleler içerisinde Rabbi Allah’la olan irtibatı zayıflayabilir. Kişi bulduğu her fırsatta Rabbine dua ederek Allah (c.c.) ile iletişim kurar. Böylece Allah inancı şuurunda canlı olarak kalır. Duadan ve zikirden uzak kalmak, kişinin yaratıcı ile irtibatının zayıflamasına, bunun sonucunda da dini hayatında gevşekliğe sebebiyet verir. Özellikle günümüz şartlarında gönüllerimizi kirletecek o kadar etken arasında duanın önemi daha da artmış bulunmaktadır. Dua ile yaşamak, Allah’ı görüyormuş gibi yaşamaktır. Unutmayalım ki her ne kadar biz Allah’ı görmesek de O bizi görmektedir. Allah (c.c.) Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”

Değerli Mü´minler!

Dua insana yüce bir varlığa dayanma duygusu içerisinde güven ve huzur verir. Dua ile kişi her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyden haberdar olan, her şeye gücü yeten, dertlere derman olan, sıkıntıları gideren, huzur ve mutluluk veren, sevgi ve rahmet kaynağı olan Cenab-ı-Allah’ın sevgisine ve ilgisine mazhar olur. Bu bakımdan dua ile yaşamak, huzur içinde yaşamaktır.

Muhterem Müslümanlar!

Bir insanın Allah’a iman ettiğini gösteren önemli alametlerden bir tanesi de duadır. Dua, insanın kibirlenmeden vazgeçip Allah’ın mutlak kudreti karşısında boyun eğmesidir. Dua eden insan, kendisinin aciz ve zayıf bir kul olduğunu, istediklerini kendi başına yerine getiremeyeceğini ve bunları ancak kendisine Allah’ın verebileceğini kabul etmiş olur. Dua, Allah’a kul olmanın en saf, en temiz, en samimi ifadelerindendir. Bu sebeple Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde, “Dua ibadetin özüdür” buyurmuştur.


Değerli Mü’minler!

Hutbemize peygamber efendimizin dua ile alakalı birkaç hadis-i şerifini okuyarak son verelim. “Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.” “Dua ettiğiniz zaman kabul olunacağına inanarak dua edin. Bilmiş olunuz ki, gafletle yapılan duaları Allah kabul etmez.” 


Fatih GÜZEL
Din Görevlisi

2015-05-21