Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (iki sütunlu PDF)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَاب[1]ِ

İslam’ın Öğretmene Verdiği Önem

Kardeşlerim!

Yüce Dinimiz İslam ilim öğrenme ve öğretmeye büyük önem vermiştir. Yüce Kitabımızın ilk nazil olan ayetinin “OKU” manasında olması bu hususu bizlere en açık şekilde beyan etmektedir. “Oku” emrinin yer, zaman, cinsiyet ayrımı olmadan beyan edilmesi, Müslümana ilmin kapılarının ardına kadar açık olduğunu ifade içindir.

Karanlık aydınlığa, batıl hakka, küfür imana, cehalet bilgiye, faydalı ilim sayesinde kavuşmaktadır. İnsanın kendisine faydalı ve zararlı olan şeyleri bilmesi, ancak ilim sayesinde mümkündür.

Değerli Mü’minler!

Yüce Rabbimiz ilim sahibi olanların değerini bizlere şöyle beyan eder De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alır”.[2] Dinimiz, insanın bildiklerini başkalarına öğretmesini en büyük infak olarak kabul edilmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) “Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman’ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir.”[3] buyurmuştur. İlk yaratılan Hz. Âdem’e bilmediklerini öğreten Yüce Rabbimizdir. Bunun içindir ki öğretmenlik mesleği yüce, kutsal bir meslektir.

Bütün Peygamberler birer öğretmendi. Zira Sevgili Peygamberimiz (sav) “Ben ancak bir muallim/öğretmen olarak gönderildim”[4] buyurmuştur.  İslam’dan önce Arap toplumunun yaşayışına “Cahiliye Dönemi” adı verilir. Peygamberimiz (sav) medeniyetten ve adaletten, insaf ve merhametten, eğitim ve bilgiden uzak insanları zor şartlara rağmen eğitmiş, onları bilgiyle güzel ahlakla ve medeniyetle buluşturmuştur.

Kardeşlerim!

Hem birey hem de millet olarak hepimizin ortak hedefi maddi ve manevi bakımdan iyi nesiller yetiştirmektir. Geleceğe güvenle bakmanın tek yolu budur. Bu hedef ise bilgi sayesinde gerçekleşecektir. Çünkü bilgi güçtür. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımızın eğitimini üstlenen öğretmenlerimiz bu manada çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirmektedirler.

Tarih boyunca Müslümanlar, ilim adamlarına büyük değer vermişler, onlara son derece saygı ve hürmet göstermişlerdir. Nitekim Hz. Ali Efendimiz (r.a)’a atfedilen “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü bu gerçeği te’yid etmektedir.

Bu vesile ile yüce dinimiz İslam’ı bizlere anlatan, ilmi ve irfanıyla Ümmet i Muhammede faydalı olan ilim sahibi hocalarımızı-öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler, ahirete irtihal edenlere CenabMevladan merhamet niyaz ediyorum.

 

Fatih ÇAKIR

DİTİB Wörth Ulu Camii Din Görevlisi[1] -Zumer Suresi, 39/9

[2] -Zumer Suresi, 39/9

[3] - İbni Mâce, Mukaddime 16    

[4] - İbni Mâce, Mukaddime, 17

 

2014-11-21