Hutbeler

PDF-Dosyası - İslam İlim Dinidir Hutbe (iki sütunlu PDF)

Kurban İbadeti ve Vekaleten Kurban Kesmenin Önemi

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

"Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!" (Hac Suresi, 22/34)

Muhterem Müslümanlar!

Allah'a yaklaşma ve yakınlaştıran şey anlamına gelen Kurban; Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet maksadıyla belirli bir zamanda, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun kesmektir. Dinimiz İslam, insanı yaratıcısına yakınlaştırmak, Allah ile kulu arasındaki bağı sağlamlaştırmak ve benzeri maksatlarla çeşitli ibadetleri meşru kılmıştır ki; kurban ibadeti bunlardan birisidir. İşte insanlık tarihi boyunca devam ede gelen bu kurban kesme uygulaması, maksat ve şekil bakımından farklılık arz etmekle birlikte bütün dinlerde mevcuttur ve maksat Allah'a ibadet etmektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!"(1)

Muhterem Müminler!

Kurban kesmenin hem fert hem de toplum açısından pek çok fayda ve önemi vardır. Yüce Allah birçok canlı ve cansız varlığı insanların hizmetine vermiştir. Kurbanlık hayvanlar da, bu cümledendir. Öyle ise, bir müslüman kurban kesmekle, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere fiili bir şükürde bulunmuş olur.

Allah için kurban kesmek, bir ibadet olduğu kadar, yardımlaşma ve dayanışma vesilesidir. Çünkü kurbanın etinden komşular, akrabalar, fakirler ve muhtaçlar da yararlanır. Bu sayede kurban kesenle kesemeyen arasında yakınlaşma, karşılıklı saygı ve sevgi meydana gelir.

Dinimiz İslam, fertler arasında kardeşlik bağının korunmasını ve güçlenmiş olarak devam etmesini istemektedir. Öyleyse kurban kesmek, Allah'ın (c.c) rızasına ermenin ve bu kardeşlik bağının güçlenmesi için önemli bir yoldur.

Kur'an-ı Kerim'de: "Onların etlerinden siz de yiyiniz, yoksula, fakire de yediriniz."(2)

"Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele."(3) bu konunun önemine vurgu yapılmıştır. Kurban kesmekle dinimizin emrine uyulmakta, sağlıklı, değerli ve önemli bir mal Allah yolunda feda edilmekte; böylece insanlar, Allahın emrine uyma ve cömert olma alışkanlığı kazanmaktadır. Kurban, müminin gerektiğinde ve yeri geldiğinde Allah yolunda canı da dahil bütün varlığını feda etmeye hazır olduğunun sembolik göstergesidir.

Kıymetli Mü’minler!

Kurban ibadetiyle akıllı, buluğa ermiş, mukim ve dinen zengin sayılan müslümanlar yükümlüdürler.

Koyun, keçi, sığır, manda ve deve dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilen hayvan türleridir. Bunların erkek ya da dişi olmaları arasında fark yoktur. Koyun ve keçi sadece bir kişi için, sığır ve manda ise yedi kişiyi geçmemek üzere ortaklaşa kesilebilir. Kurban olmaya bir engel ve kusurun olmaması şartıyla sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını doldurduktan sonra, koyun ve keçi cinsinde olan hayvanlar ise bir yaşını doldurduktan sonra kurban olarak kesilebilir. Kurban kesme günleri ise, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk üç günüdür.

Değerli Kardeşlerim!

Bizler içinde bulunduğumuz nimetler gereği kurban bayramı günlerinde de et alabiliyor ve sofralarımızda her türlü hayvan eti bulundurabiliyoruz. Ancak dünyada öyle insanlar varki yıllarca eti bırakın ekmek yüzü görmemiş, karnını hiç bir zaman tam doyuramamış ve bir lokma ekmek için türlü türlü sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. İşte DİTİB ve Diyanet teşkilatımız her yıl "Vekaletle Kurban" kampanyaları yaparak şuurlu müslümanlardan aldığı kurbanları bu kardeşlerimize ulaştırmaktadır. Sizler de bu kampanyaya katılarak bu aç insanların elinden tutarak hem Allahın emrini yerine getirir hemde insanlık görevinizi yapmış olursunuz.

Allah fakir, muhtaç ve zor durumdaki insanlara bizzat keseceğiniz veya vekaletle ulaştıracağınız kurbanlarınızı şimdiden kabul eylesin, bayrama sağlık ve huzur içinde ulaşmayı da hepimize nasip eylesin.


M. Cemal YILMAZ
Wiesloch DİTİB Kanuni Sultan Süleyman Camii Din Görevlisi

1- Hac Suresi, 22/ 34
2- Hac Suresi, 22/36
3- Hac Suresi, 22/37
4- Tirmizi, Edahi.1 / İbn-i Mace, Edahi. 3

2014-09-05