Hutbeler

PDF-Dosyası - İslam İlim Dinidir Hutbe (iki sütunlu PDF)

İslam Sevgi ve Barış Dinidir
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ
تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Değerli Kardeşlerim,
Yüce Rabbimizin, insanlığın kurtuluşu ve barışı için sunduğu İslâmın anlamı: barış, esenlik, sevgi ve selam vermek demektir. 1

Yüce Rabbimizin bir adı da 'Selâm'dır. O, barış ve esenlik kaynağıdır. O'na teslim olan müslüman ise, barış ve esenlik kaynağına bağlanan, kendi iç dünyasında huzur ve sükuna kavuşan, sonra da bu huzuru ve sükunu dış dünyasına taşıma gayretinde olan kimse demektir.

Bakara Suresi'nin 208. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:"Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa, huzura İslam'a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır." 2

Efendimiz ise, Müslümanı tarif ederken “Müslüman, elinden ve dilinden insanların emniyette olduğu kimsedir.” 3

İslâm'da barış asıldır. Savaş ise istisnai en son çaredir. Müslüman, savaşta bile muharip olmayan kadın, çocuk, din adamlarına, ihtiyarlara, mabet ve ağaçlara dokunamaz.4 Yine dinimize göre masum bir kişinin öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar büyük bir cinayettir. 5

Değerli Cemaatim,
Efendimiz (sav), Taif yolculuğunda kendisine fiziksel şiddet uygulayanlara bile sevgi ile muamele etmiştir. Asla beddua etmemiş,  intikam peşine düşmemiştir. Etrafındaki tüm insanlara ve  canlılara merhametini göstermiştir. Susuzluktan ölmek üzere olan bir hayvana su verenin cenneti kazandığını,yine bir hayvana zulmedip öldürenin ise ateşle cezalandırılacağını bizlere haber vermiştir. 7

Bütün aleme merhamet penceresinden bakan O kutlu Nebi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen,  kız çocuğu sahibi olmayı utanç sayan 8, basit şeylerden birbirlerinin boğazına sarılan bir toplumu 9 tek Allah´a inanan, paylaşan, birbirlerini Allah için seven bir topluma dönüştürmüştür. 10

Aziz Kardeşlerim,
Bugün İslam Coğrafyası olarak bu tablodan ve bu esaslardan ne kadar uzağız. Sevginin ve merhametin yerine nefretin, şiddetin ve acımasızlığın hakim olduğu, barışın ve huzurun yerine savaşın, kanın ve göz yaşının hüküm sürdüğü bir İslam Coğrafyası yüreklerimizi yakıyor ve dağlıyor.

Aslında aradığımız sevgi, huzur ve barış uzaklarda değil, yanıbaşımızda elimizin altında. Kur´an ve Sünnetle aramıza başta nefsimiz, şeytan, hırsımız, menfaatlerimiz ve daha bir çok şey girmiş. Bizleri, İslamın o eşsiz güzelliklerinden ve özelliklerinden kısaca İslamın özünden uzaklaştırmış.

Sevgili Kardeşlerim,
Hutbemizi sevginin, merhametin ve barışın abidesi Allah Rasülünün bize hayat verecek, ilahi tavsiyeleriyle bitirelim:

"Allah'a yemin ederim ki, imân etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe imân etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın!" 11

"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez." 12

Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.
13 

Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet (esenlik ve barış) dileyin.14 

Yüce Rabbim, tüm insanlığa ve özellikle de İslam alemine sevgi, merhamet ve barışı egemen kılsın.


Oğuz AKDEMİR
Göttingen DİTİB Camii Din Görevlisi1.   El-Kâmusu'l-Muhit, 4/131-133
2.   al-Baqara 2/208                                     
3.   Tirmizi, Iman 12                           
4.   Ahmed b. Hanbel, Müsned, Cihad 90           
5.   Maide, 5/32
6.   İbn Hişam, Sire, II 29                        
7.   Buhârî, Şirb 9                                 
8.   İbn Esir, Nihaye, V, 143
9.   İbn Hişam, Sire, III , 101
10. İ. Lütfi Çakan, İslam Kardeşliği
11. Müslim, İmân 93                        
12. Buhârî, İman 6
13. Tirmizi, Birr 16
14. Müslim, Cihâd, 2
2014-08-29