Hutbeler

PDF-Datei - İslam’ın Kadına Verdiği Önem Hutbe (iki sütunlu PDF)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيرًا

Bismillâhirrahmânirrahîm
[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]

[Nisa, âyet 124]

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de, insanlığın yaratılışı ile ilgili ayetlere bakıldığında kadın ile erkek arasında cinsiyetten dolayı bir ayrımcılığın yapılmadığı görülmektedir. Nitekim Allah-u Teâlâ meleklerine “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediğinde ve insanı yeryüzünün halifesi kıldığını, yani onun rızasına uygun biçimde bir hayat yaşamak üzere dünyayı imar ile görevlendirdiğini söylediğinde cinsiyetten bahsetmemiştir.1 Yine Rabbimiz, cinsiyet itibariyle iki cinsin de birbirinden üstün olmadığını, gerçek üstünlüğün takvalı olmaktan geçtiğini bildirmiştir.2

İnsanı kadın ve erkek olarak yaratan Allah, onları ilahî emirlere eşit düzeyde muhatap kılmıştır. Rabbimiz “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir kimsenin gayretini, emeğini zayi etmeyeceğim”3 buyruğuyla, kadını ve erkeği eşit mükâfatlandıracağını; suç ve cezalandırmadan bahsederken “Hırsız erkek ile hırsız kadın”4, “Zina eden erkek ile zina eden kadın”5 ifadelerini kullanarak her iki tarafa da eşit ceza vereceğini bildirmektedir. Yine Rabbimiz, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar.”6 ayetiyle her iki cinsten de aynı duyarlılığı beklediğini haber vermektedir.

Kardeşlerim!..

Peygamber Efendimiz (sav) 23 yıllık peygamberliği süresince,  İslam’ın kadına verdiği önemi bizzat davranışları ile ortaya koymuştur. O’nun şu sözü konuya verdiği önemi apaçık ortaya koymaktadır. “İman bakımından en olgununuz, ahlakı en güzel olanınızdır. En hayırlınız da kadınlara güzel davrananınızdır.”7 Resulullah’ın aile hayatında eşlerine karşı davranışları, kadınları mescitlerde yapılan etkinliklere katılma hususunda teşvik etmesi, “Ey Allah’ın resulü! Kendisine en çok iyilik etmem gereken kişi kimdir?” diye soran bir gence “Annendir” cevabını vermesi8 ve “Cennet annelerin ayakları altındadır.”9 buyurması, O’nun kadınlar konusunda ne kadar duyarlı olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir.

Kardeşlerim!

Maalesef günümüzde kadınlarımız, pek çok konuda istismar edilmekte ve zaman zaman  şiddete maruz bırakılmaktadır. Oysa bu, dinimizin onaylamadığı bir durumdur. Biricik evlatlarımızı büyüten, yetiştiren ve onları topluma kazandıran annedir, yani kadındır. Bu itibarla kadın, ailenin ve dolayısıyla toplumun temel taşıdır. Onun mükemmelliği toplumların uzun süre ayakta durmasını sağlayacaktır. Anne olarak İslam’ın kadına verdiği değer, her türlü takdirin üzerindedir.

Son dönemlerde kadınlara yönelik dinî ve kültürel faaliyetlerin camilerimizde artmış olması, kadınlara yönelik ibadet mekânlarının hazırlanması, geleceğimiz adına sevindirici bir gelişmedir. Bugün Avrupa’da yer alan birçok camimizin maddî ve manevî destekçileri, cami faaliyetlerinin temel taşı, kadınlarımızdır. Onların bu hizmetlere katkı sunmaları,  dinî ve kültürel programlara katılmaları son derece önemlidir.

Hutbemizi Peygamber Efendimiz’in, 23 yıllık tebliğ görevinin özeti olarak Arafat meydanında yaptığı konuşmasındaki şu altın sözleriyle bitirelim: “Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'ın koyduğu ölçülere hassasiyetle uymanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak aldınız. Onları, Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, namusunuzu korumaları, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır… Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, onların rızıklarını ve giyimlerini temin etmenizdir.10

[1] Bakara, 2/30.
[2] Hucurat, 49/13.
[3] Âl-i İmran, 3/195.
[4] Maide, 5/38.
[5] Nur, 24/2.
[6] Nur, 24/30-31.
[7] Riyazüs- Salihin, (Heyet), c. 1, s. 270.
[8] Buharı, Edep, 2.
[9] Camius- Sağir, c. 1, s. 125.
[10] İbn-i Mace, Nikah, 50.


Battal ÖNDEŞ
Ditib Berlin Yunus Emre Camii Din Görevlisi

2014-03-06