DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2013-11-04 | Mesaj

HİCRET MESAJI

04 Kasım 2013 Pazartesi günü, İslâm dünyası olarak yeni bir hicrî yıla daha girmenin sevincini yaşıyoruz. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan ve tarihte yeni bir sayfa açan hicret, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır.

Sevgili Peygamberimizin, Mekke döneminde İslam’ı tebliği esnasında karşılaştığı pek çok sıkıntı, baskı ve zulüm karşısında, Allah-u Teala’nın izniyle sahabesiyle Mekke’den Medine’ye göç etmesini temsil eden hicret, Müslümanlar nazarında önemli bir yere sahiptir. Bu kutlu yolculukla Müslümanlar, kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak bir dinin yeni beldelere ve insanlara ulaşmasını sağlamışlardır.

Kavram olarak insanların evlerini, yurtlarını ve vatanlarını terk ederek yeni mekanlara ve beldelere göç etmesini simgeleyen hicret, insanlar için bir yenilenmeyi, ruhların ve gönül dünyalarının tazelenmesini hedeflemektedir. Sevgili Peygamberimizin hicreti ile de insanlık, adaletsizlikten, eşitsizlikten, zulümden ve karanlıktan; adalete, eşitliğe, merhamete ve aydınlığa açılan bir medeniyete kavuşmuştur.

Hicret, göç eden Muhacir ile, ona gönlünü ve sofrasını açan Ensar’ın kardeşliğini bizlere öğretmektedir. Hicret, sıkıntıda olan kardeşlerimize, Ensar misali kol kanat germeyi, aşımızı ve soframızı mazlum kardeşimizle paylaşmayı bizlere öğretmektedir. Bununla birlikte hicret, müminler için sadece maddi olarak bir yerden bir yere göç etmeyi değil, aynı zamanda günahlardan, her türlü kötülüklerden ve zulümden arınarak, hayra, iyiliğe ve rahmete göç etmeyi de temsil etmektedir.

Hicret, modern günümüz insanının bir hayat tarzı olmalıdır. Bu hayat tarzı, teknolojinin ve bencilliğin bizleri esir aldığı bu dünya hayatında batıldan hakka, zulümden adalete, şerden hayra ve kötülükten iyiliğe hicret ederek, daha yaşanılır bir toplum ve dünya oluşturmamızı sağlayacaktır.

Bu vesileyle, bugün itibariyle idrak ettiğimiz hicri 1435 yılının, tıpkı 14 asır önce hüzünleri ortadan kaldırıp daveti ümmete dönüştürdüğü gibi, bugün de tüm insanlığa yeniden hayat vermesini, hakka, hakikate, adalete, hayır ve iyiliğe vesile olmasını diliyor, Almanya'da, Türkiye'de ve bütün İslam ülkelerinde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir yıl olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

 

Prof. Dr. İzzet ER
DİTİB Genel Başkanı