Halkla İlişkiler

Kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar. Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon ve sosyal medya aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar. Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler. Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

Kurumun halkla ilişkiler konusundaki diğer konularına ilişkin ihtiyaçları belirlemek üzere çalışmalar yapar ve öncelik sırasına göre uygulanması ile ilgili gerekli planlamaları yapar.

Kurumun bayram ve kandil kutlama mesajlarının hazırlanmasını  ve yayınlanmasını takip eder.

Açılış, temel atma, kutlama ve anma törenleri ile kültürel faaliyetler gibi etkinlikler için telefon, faks, e-posta veya davetiye yolu ile protokol davetleri yapar.

Kurum adına verilecek başarı, teşekkür belgeleri, plaket veya ödül verilmesi ile ilgili hazırlık ve işlemleri yürütür.

Camii ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etmek isteyen gruplara refakat eder ve bu gruplara bilgi sunar.Top