Kültürel Faaliyetler 

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi  dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.

Bu amaçla DİTİB teşkilatı olarak ;

1.    Müzik koro çalışmaları:
 • Tasavvuf müziği koro çalışmaları,
 • Halk müziği koro çalışmaları,
 • Sanat müziği koro çalışmaları,
 • Klasik müzik koro çalışmaları,
 • Çocuk koro çalışmaları.
2.    Enstürman çalma kursları:
 • Saz, Ud, Ney, Tanbur, Flüt, Kudüm.
3.    Halk oyunları grupları:
 • Mehter takımı,
 • Kafkas folklör ekibi,
 • Karadeniz folklör ekibi,
 • Zeybek folklör ekibi,
 • Elazığ folklör ekibi,
 • Yozgat folklör ekibi,
 • Bingöl folklör ekibi,
4.    Önemli gün ve bayram kutlamaları,
5.    Resim ve kompozisyon yarışmaları,
6.    Almanya ve Avrupa için eğitim gezileri,
7.    Kültür gezileri,
8.    Tiyatro gösterileri.


Top