DİTİB FEDERAL KADIN BİRLİĞİ
Güçlü Kadın – Güçlü Toplum


Müslüman Kadın Birliği Almanya genelinde 15 Eyalet / Bölge Kadın Birliğini, 850 dernek Kadın Temsilciliklerini ve bu şekilde yaklaşık 400.000 Müslüman kadını temsil etmektedir. DİTİB Federal Kadın Birliği Almanya genelinde Eyalet/Bölge Kadın Birliğinden oluşan  yerel, bölgesel ve federal düzeyde kadın çalışmalarını destekleyen bir gönüllü hizmet ağıdır.

Kadınların ferdi ve sosyal alanda desteklenmesi, toplum hayatına aktif katılımın teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi temel hedeflerindendir. Kadının bireysel olarak hayatın her alanında desteklenmesi gerekmektedir.

Federal Kadın Birliği müslüman kadını her türlü platformda temsil ederken, dini ve kültürel kimliğinin korunmasını hedef alır. Kadınların toplumsal hayatta daha aktif bireyler olmalarını sağlayarak kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelede hassasiyet oluşturur. Müslüman Kadını derneklerdeki çalışmalara motive etmek ve onlara sorumluluk verip görünür hale gelmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır. İletișim ağları oluşturarak diğer Kadın kuruluşları ile çalışmalarımızı hızlandırmaktayız. Müslüman Kadın Birliği toplumda fırsat eşitliğinin, barış ve adaletin yaygınlaştırılmasını amaçlarken, demokratik kadın haklarını ana ilkesi olarak kabul etmektedir.

Seminerler, kurslar, kültüreltartışma ve bilgilendirme toplantıları ile kadınların eğitimine katkıda bulunarak onların toplumda daha güçlü bireyler olmalarını sağlıyoruz.

 

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK
Danışmanlık hizmetlerimizle kadın üyelerimize, toplumsal ve dernek hizmetlerinde çalışma perspektifleri sunmaktayız.

PROJELER
DİTİB kardeşlik projesine destek sağlayarak, bölgelerimizde kadınların mültecilere yönelik gönüllü eğitim hizmetleri sunmalarına imkan tanımaktayız.

KONSEPT ÇALIŞMALARI
Eyalet ve bölge kadın birliklerine güncel dini eğitim programları konseptleri tanıtmakta ve uygulanmasına yardımcı olmaktayız.

SEMİNERLER
Hizmet içi eğitim seminerlerimizde dernek yönetim kurulları ve dernek üyelerine özellikle kadın çalış- malarını güçlendirecek faaliyetler hakkında bilgiler vermekteyiz.

KÜLTÜR GEZİLERİ
Kültür gezilerimiz sayesinde aramızdaki birlik ve sevgi duygularını pekiştirmekte ve başka dini ve kültürel kimlikleri de tanımalarına imkan sağlamaktayız. Aynı zamanda kendi kimliklerinin güçlendirilmesi için destek vermekteyiz.

ÇALIŞTAY
Çalıştaylarımızda bir yandan Almanya genelinde kadın faaliyetleri hakkında bilgileri paylaşılabileceği ve yeni tanışıklıkların sağlamlaştırılabileceği ortamlar oluşturmaktayız.

Basın açıklamaları, aksiyon günleri ve çeşitli programlarla Almanyaʼdaki Müslüman kadının sesi olmaktayız.

 

PDF-Dosyası DİTİB FEDERAL KADIN BİRLİĞİ (BDMF)
 Top