Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Bin Aydan Hayırlı Gece: Kadir Gecesi
(14.04.2023)

Aziz Cemaat! Muhterem Mü’minler!

Bireysel ve toplumsal duyarlılığımızın zirveye ulaştığı, rahmet ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Mübarek Ramazan’a yaklaştık, ulaştık, yarıladık derken şimdi de ona ‘Elveda!’ diyoruz. Ramazan her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllerimize hoş geldi, safalar getirdi. Umarım bizleri de hoş bulmuş, kusurlarımızı da hoş görmüş ve bizlerden hoşnut olmuştur.

Aziz Mü’minler!

Mübarek Ramazan ayı öylesine cömerttir ki; misafir olduğu gönüllere hediyeler bırakmadan ayrılmaz. Bizler bu hediyelerle teselli bulur, bir sonraki Ramazan ayını özlemle bekler dururuz. O hediyelerden biri de, sıradan bir geceyi binlerce geceden kıymetli yapan Yüce Kur’an’ın nazil olduğu mübarek Kadir Gecesi’dir.*[1]

Yüce Allah’ın insanla iletişime geçerek doğruyu yanlışı öğretmek üzere ona rehberlik etmesi gerçekten muhteşem bir olaydır. Yüce Allah, insanın fıtratına temel kodları işlemiş[2] olmakla beraber, rehberliği bizzat kendisi üstlenmiş, akıl sahiplerinin öğüt alması için muazzam bir bildiri göndererek insanlığa olan şefkat ve merhametini göstermiştir.

İnsanlığın huzuru, refahı ve mutluluğu için göndermiş olduğu son ilahi vahyin idrak dünyamıza inmeye başladığı zaman dilimi olan Kadir Gecesi’ni önümüzdeki Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece, inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Kadir Gecesi’nde milyonlarca mü’min kalbi aynı ritimde atacak, milyarlarca el semaya açılarak tüm dünya insanlarının huzuru, refahı ve selameti adına Yüce Yaratıcı’ya dua ve niyazda bulunacaktır.

Değerli Mü’minler!

Cenab-ı Hakk, Yüce Kuran’ın inmeye başladığı bu gecenin faziletini şöyle anlatmaktadır: “Biz bu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar tam bir esenliktir.”[3]

Böylesine faziletli bir gece hakkında Rasûlüllah (s.a.s.) Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır: “Her kim inanarak ve (sevabını Allah’tan) umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” Kadir Gecesi’nde nasıl dua edeceğini soran Hz. Âişe Validemize de “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”[4] şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir.

Kıymetli Mü’minler!

Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir müslüman olmak istiyorsak, son günlerini geçirdiğimiz bu mübarek ayı ve önümüzdeki Kadir Gecesi’ni bulunmaz bir fırsat bilelim. Dünyamızı zindana, ahiretimizi cehenneme çevirecek her türlü günahtan pişmanlık duyup tevbe edelim. Tevbeyle verdiğimiz sözü nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp bozmayalım. Kalan ömrümüzü, bu ayda edindiğimiz güzel alışkanlıklarımızla mamur edelim. Gönül sarayımızı, samimi ve ihlaslı amellerle tezyin edelim ve Allah’ın rızasını hayatımızın amacı haline dönüştürelim.

Hutbeme son verirken, zekât ve fitrelerimizi DITIB camileri din görevlilerine makbuz mukabilinde verebileceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, güven ve huzur gecesi olan bu gecenin esenliğinden bütün insanlık ailesinin nasipdâr olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Buhari, İman, 35; Tirmizî, Savm, 1.
[2] Şems, 91/7-8.
[3] Kadir, 97/1-5.
[4] Tirmizî, Daavât 84; İbn Mâce, Dua 5.

2023-04-14