Hutbeler

Allah İnancı

بِسْمِ اللّٰهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمِ 
Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O, Rahman’dır, Rahim’dir”

[Bakara suresi, ayet 163]

Muhterem Müslümanlar,

Hiçbir şey yokken sadece Allah vardı. Bizler, şu içinde yaşadığımız dünya, diğer gezegenler ve kainat, Yüce Allah‘ın ilminin ve iradesinin sonucudur. Varlığımızı ve yaşamamızı borçlu olduğumuz Allah’a inanmak ve ona gönülden teslim olmak hepimizin teşekkür borcudur. Bu sebeple Allah Teala’yı tanımak, öğrenmek ve öğretmek hepimizin görevidir.

Muhterem Kardeşlerim,

Rabbimizin bazı özelliklerini tanımak ve öğrenmek hepimizin ona karşı olan saygısını ve sevgisini daha da arttıracaktır. Yüce Rabbimiz kendisini Kitabında şu özelliklerle tanıtmaktadır: O vardır ve varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. [1] O her şeyi yaratandır ama kendisi yaratılmamıştır. Her şey varlığını devam ettirebilmek için O‘na muhtaçtır ama O hiç kimseye muhtaç değildir. Her şey çifttir ve başka şeye benzer, ama O tektir ve hiç bir şeye benzemez. [2] Her şeyin bir sonu ve eceli vardır ama O‘nun sonu ve eceli yoktur. [3] Her şey eksik ve kusurludur ama O tam ve kusursuzdur. Her şeyi, başka bir şey sınırlar ama O‘nu hiç bir şey sınırlayamaz. Her şeyin varlığı mümkündür ama O’nun varlığı zorunludur. Her şeyin yokluğu mümkündür ama O’nun yokluğu düşünülemez. Her şeyin ilmi sınırlıdır ama O’nun ilmi sınırsızdır.

O; vardır, birdir, her şeyi yaratandır, yarattığını en güzel yaratandır. Merhametinin, lütuflarının ve kereminin sonu yoktur. Adildir asla zulmetmez. Habirdir her şeyi bilir. Kadirdir istediği her şeyi yapar. Hakimdir hikmetsiz ve gayesiz bir şey yapmaz. Vedüddür, çok sever kullarını, sevdiğinden dolayı asla Rabbim diyeni, el açanı geri çevirmez.

Muhterem Müslümanlar,

Bir kısım özelliklerini, isimlerini ve sıfatlarını saydığımız Yüce Rabbimiz, şüphesiz bizim bildiğimiz, tanıdığımız özelliklerinden çok daha büyüktür. Bizler ana rahminde yaratılan her yavruda, topraktan çıkarılan her yaprakta, semadan indirilen her damlada onun azametini, celalini ve cemalini her an açık bir şekilde görmekteyiz. O’nu bizim bildiğimiz kadarıyla değil kendisinin bildiği kadarıyla övüyoruz. O’na, layık olduğu hamd ile hamdediyoruz. Verdiği nimetler ve ikramlar nedeniyle O’na sonsuz şükürler ediyoruz. Rahmetine güvenip her günahımızdan sonra yine O’nun kapısını çalıyoruz. Bu dünyada Müslümanlar olarak şahit olduğumuz celalini ve cemalini ebedi alemde de müşahede etmek istiyoruz. Gark olduğumuz nimetlerinin daha güzellerini ahiret aleminde de rahmetiyle kucaklamak istiyoruz. Bizleri kendisine iman etme şerefinden ve bahtiyarlığından asla mahrum etmemesini O’nun yüce zatından edeple istirham ediyoruz.

Aziz Müminler,

Hutbemi yüce Rabbimizin kendisini bizlere tanıttığı Haşr süresinin son üç ayetinin mealiyle bitiriyorum: “O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların (müşriklerin) ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” [4]

[1] Hadid, 57/1, 2.
[2] Şura, 42/11.
[3] Bakara, 2/255.
[4] Haşr, 59/22-24.

İdris Sami Sümer
Berlin Akşemsettin Camii Din Görevlisi


2011-02-04