Hutbeler

Salih amel

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ اَلَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَىَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَيهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِباَدِكَ الصَّالِحِينَ 

Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın salih ameller yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat!”


[Neml suresi, ayet 19]

Muhterem Müslümanlar!

Allah Teala insanı kimin amelinin daha güzel olacağını imtihan etmek için yaratmıştır. Rabbimiz herkesi, hiçbir haksızlığa meydan vermeksizin dünyada yaptığı amellerine göre yargılayacak ve herkese amelinin karşılığını tastamam verecektir. [1] Yüce Rabbimiz biz kullarının yaptığı amelleri kendisine itaat bakımından sınıflandırmış ve kendisine itaat sayılan amelleri salih amel olarak isimlendirmiştir. [2]

Değerli Mü’minler!


Kur’an’da pek çok yerde salih amel ile imanın birlikte zikredilmesi Allah Teala’nın salih amele ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Salih amel imanı kuvvetlendirir, onu çepeçevre sarar. İmansız salih amelin bir önemi olmadığı gibi salih amel ortaya koymayan bir imanın da tadı yoktur. Dolayısıyla mü’min kendisini ancak salih amelleriyle gösterir. Allah (c.c.) bu kişileri şöyle tanımlar:
“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.” [3] Kendilerini örnek almamız gereken insanlar olan peygamberler salih olmalarına rağmen [4] yine de salih kişilerden olma yönünde dua etmeleri bizim için manidardır. Mesela İbrahim (a.s.)’ın duası şu şekildedir:  “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” [5]

Değerli Kardeşlerim!


Salih amel işleyenlere hem dünyevi hem de uhrevi vaadler vardır. Buna göre kendilerine dünyada güzel bir gelecek ve mutluluk, bol rızık ve mağfiret, tevbelerin kabulü, kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesi, karanlıktan aydınlığa çıkarılmaları, Rahman’ın kendilerine bir sevgi yaratması, insanların en hayırlısı olmak gibi iyilikler müjdelenmiştir. [6]


Bununla birlikte ahirette de cennetin elde edilmesi, ilahi rahmetin kazanılması, korku ve üzüntüden emin olunması, yüksek dereceler elde edilmesi, çalışmalarının zayi edilmemesi, iyi insanlar arasına dahil olmak gibi ödülleri olacaktır. [7]


Peygamberimiz (s.a.s.) de salih amellerin kişinin bir sıkıntısından kurtulmaya ve duaların kabul olmasına vesile olabileceğini ifade buyurmuştur. [8]


Kıymetli Müslümanlar!


Yaptığımız her işi Allah rızası için, riya karıştırmadan, samimi bir şekilde yerine getirelim. Ayrıca her amelimizin salih olması için de Allah Teala’ya dua etmeyi unutmayalım.


Hutbeme Süleyman (a.s.)‘ın duası ile son veriyorum:
“Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın salih ameller yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat!” [9]

[1] Hud, 11/7; Yunus 10/61; Tevbe 9/94, 105; Zilzal, 99/7, 8.
[2] Bakara, 2/25.
[3] Al-i İmran, 3/114.
[4] En’am 6/85.
[5] Şuara, 26/83.
[6] Ra’d 13/29; Nahl, 16/97; Sebe 34/4; Hacc 22/50; Furkan 25/70, 71; Talak 65/11; Beyyine 98/7.
[9] Neml, 27/19.

Muhammed Hayri ŞAHİN

Hersbruck Din Görevlisi

2011-11-04