Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)


Mevlid Kandili
(09.12.2016)

 

 

Kıymetli Mü’minler!

11 Aralık Pazar günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sas)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümü Mevlid Kandilidir.

Onun kutlu doğumu bütün insanlığa rahmet olmuştur. Yüce Rabbimiz bu gerçeği “Ey Muhammed biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”[1] ayetiyle ifade etmiştir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hutbemin başında okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”[2]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (sas) şöyle buyuruyor: “… Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.”[3]

Kıymetli kardeşlerim!

Peygamber efendimiz (sas) Hira’da inzal edilmeye başlanan vahiy ile cehaletin yerine bilgi ve hikmeti, zulmün yerine barış ve adaleti tesis etmiştir.  Nefret ve kinle paslanan kalpleri yeniden sevgi ve kardeşlikte buluşturmuştur.

Onun güzel ahlakı ile buluşan Müslümanlar; emaneti olan Kur’an ve sünnete sımsıkı sarılarak insanlık tarihinde iftihar tablosu olarak kabul edilen asr-ı saadet toplumunu oluşturmuşlardır.

Kıymetli Mü’minler!

Kur’an’ın rehberliği ile Peygamber efendimizin örnekliğinden uzaklaşan Müslümanlar, günümüzde ise çok çetin bir sınavdan geçmektedir. Bugün yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz savaş ve zulümler, insanlığa sığmayan şiddet, dinmeyen gözyaşı ve yurtlarından olan insanlar, Müslümanların zorlu bir vicdan imtihanından geçtiğini göstermektedir. Özellikle İslam beldelerinde aynı dine, aynı kitaba, aynı peygambere inanan ve aynı kıbleye yönelen insanların birbirlerine karşı sergiledikleri acımasız tutumlar hepimizi derinden yaralamaktadır.

Kıymetli Mü’minler!

Günümüzde yaşanan olumsuzluklar karşısında her birimizin sorumluluğu vardır. Müslümanlar olarak, Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilahi ilkeler ile Peygamber efendimizin insanlığa sunduğu nebevi ölçülere göre hayatımızı sürdürmek hepimizin görevidir. Her birimizin Peygamber efendimizin bize miras bıraktığı güzel ahlak, merhamet, şefkat, güven, kardeşlik ve hoşgörü anlayışına göre hayatımızı yaşama sorumluluğu vardır.

İşte bu ölçülere göre yaşadığımız zaman, insanlık, özlediği güzel günlere yeniden kavuşacaktır. O zaman Peygamber efendimizin mevlidi bizim hayatımızda ve İslam beldelerinde yeniden hayat bulacaktır.

Öyleyse geliniz Peygamber efendimizin doğumunu anarken dinimizin evrensel mesajlarını, peygamber efendimizin örnek hayatını tekrar okuyup hayatımıza tesis etme konusunda güçlü bir irade gösterelim.

Yine bu vesile ile Kur’an-ı Kerim okuyalım, Peygamber efendimize salavat getirelim. Bolca ibadet edip, kendimiz, ailemiz ve bütün insanlığın selameti için özellikle de mazlum ve mağdur Mü’min kardeşlerimizin kurtuluşu için dualar edelim. Peygamberimizin örnek ahlakını ve insanlık alemine getirdiği rahmet yüklü mesajları ve güzellikleri birbirimize tavsiye edelim.

Kıymetli Kardeşlerim!

Bu duygu ve düşüncelerle mevlid kandilinizi şimdiden tebrik ediyor, mevlid kandilinin başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığın barış ve esenliğe kavuşmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Enbiya, 21/107
[2] Ahzap, 33/21
[3] Ebû Dâvûd, Salât, 221, 223

 

2016-12-09