Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)
 

Kumar ve Zararları
(25.11.2016)

 

Muhterem Mü’minler!

Dinimiz İslam’ın ana gayesi, insanı dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır. Bunu engelleyen her türlü kötülük gibi, kişisel, ailevî ve toplumsal huzursuzluklara yol açan alkol, uyuşturucu ve kumar da yasaklanmıştır.

Ne yazık ki, günümüzde bu kötü alışkanlıklar her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır.

Yüce Rabbimiz hutbemin başında okuduğum ayette meâlen şöyle buyurmaktadır.  “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.” [1]

Kıymetli Mü’minler!

Kumar oynamak vakti israf, ömrü zayi eder. Zira kumar, zamanı iyi ve yararlı şeylerde değil, kötü ve zararlı yönde geçirmeye sebep olur. Hayatın düzenini bozar; çalışma hayatını olumsuz etkiler ve kişiyi tembelliğe sevkeder.

Her türlü alışkanlıkta olduğu gibi, kumar gibi bütün şans oyunlarına da birazcık eğlenmek ve vakit geçirmek için başlanır. Ancak bu zamanla alışkanlığa dönüşür. İnsan kazandıkça; kazanma zevki ve hırsı için; kaybettikçe de kayıplarını telafi etmek için oynamaya devam eder. Böylece kendini kumarın girdabında bulur.

Değerli Kardeşlerim!

Kumarın zararı sadece kişinin kendi ile sınırlı kalmaz. Kumar önce kişinin dengesini ve psikolojisini bozar. Sonra işine zarar verir. Aile huzurunu bozar. Ailesiyle, eş dost ve akrabalarla olan bağını zayıflatır. Netice de toplum içinde itibarını kaybeder. Sebepsiz kavga ve düşmanlıklara neden olur. Hayattan koparır.

Ayrıca kumar, kişinin Rabbi ile irtibatını koparır. Kişiyi kulluktan uzaklaştırır. Hem dünyasını hem de ahiretini mahveder.

Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim bu hususta bizi şöyle uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve kumar ile ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmak ve namazdan alıkoymak ister.”[2]               

Aziz Mü’minler!

Sonuç olarak kumar; fert, aile, toplum ve ekonomik alanda yıkıcı etkiler, onarılamayacak tahribatlara sebep olur. İşsiz güçsüz, tembel, boş vakit geçiren kişilerin toplumda çoğalmasına neden olur. Kumarda harcanan paranın her kuruşunda çoluk çocuğun, fakirlerin ve toplumun hakkı vardır. Ayrıca kumar, içki, yalancılık, hırs, kin, intikam ve cinayet gibi kötülükleri de beraberinde getirir.

Öyleyse başta kendimiz olmak üzere çocuk ve gençlerimizi, dünya ve ahiret saadetimizi yok edecek kumar ve kumara götüren yollardan korumalıyız. Bu kötü alışkanlığın içine düşmüş insanları da kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Rabbim hepimizi kumardan ve kumara giden yollardan muhafaza eylesin.

 

Furkan TAŞKIN
Isny Yunus Emre Camii Din Görevlisi

 

[1] Maide, 5/90.
[2] Maide, 5/91.

 

2016-11-25