Hutbeler

İnsan sevgisi

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمٰنِ الْرَحِيمِ
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” 

                                                                                                                                                    [Hucurat suresi, ayet 10]

Muhterem Müslümanlar,

Yüce Rabbimizin en mükemmel şekilde yarattığı insana verdiği en önemli duygulardan biri de sevgidir. Sevgi paylaştıkça çoğalan manevi bir güçtür. Sevgi duygusu, insanın hemcinsleriyle arasındaki ilişki ve kaynaşmasının en önemli unsuru ve toplumsal hayatın gelişip güçlenmesinin vazgeçilmez şartıdır. Bu bakımdan Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bütün Müslümanların kardeş olduğu vurgulanarak, onlar arasında güçlü bir sevgi bağı kurulması öngörülmüştür. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” [1] - “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” [2]

Yüreği sevgi dolu Peygamberimiz (s.a.s.) de: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil mü’min olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız” [3] buyurarak sevgi ve kardeşliği öğütlemektedir.

Değerli Müminler,

Sevgi, saygıyı, merhameti, barışı ve kardeşliği tesis eder. Anne babalar ve diğer canlılar yavrularını sevgi sayesinde yetiştirir, büyütür ve zahmetlere katlanır. Toplumlar, bireylerinin birbirlerini sevdikleri ölçüde mutlu olurlar ve varlıklarını devam ettirirler. Sevgi ve saygının olmadığı yerde yuvalar  yıkılır, toplumlarda huzur ve mutluluk yok olur. Mevlana'nın ifadesiyle “Sevgi; acıyı tatlıya, bakırı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve kahrı rahmete dönüştürür.” İnsanı hayata bağlayan zincirin en güçlü halkası ve insanı yaratanına ulaştıracak en sağlam merdiven de yine sevgidir.

Muhterem Müminler,

İnsanlar arasında olması gereken dostlukların azalması, ona bağlı olarak da kin, öfke, hiddet ve düşmanlıkların artması temelde sevgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yanlış düşünce ve davranışlarla pek çok kötülüğün en önemli sebeplerinden biri de yine sevgi eksikliğidir. Halbuki sevgi olsa, öfkeler diner, düşmanlık duyguları biter, bir daha ortaya çıkma imkanı bulamadan kaybolup gider. Unutulmaması gereken bir husus da şudur: Tüm faziletler, tüm iyilik ve güzellikler, sevgi ve samimiyet ortamında doğar ve gelişirler. Bu bakımdan, günümüzde yaşadığımız rahatsızlıklara karşı Allah rızası için dayanan sevgi pınarını herkesin gönlüne akıtmamız gerekmektedir. Çünkü bu sevgi ve samimiyet olmadan, yüce dinimizin hedeflediği faziletli hayat ve kamil insan idealini yakalamamız mümkün değildir.

O halde, insan sevgisine büyük önem veren Yüce dinimiz İslam’dan aldığımız ilham ile kalplerimizi sevgi ile dolduralım. Allah sevgisiyle gönüllerimizi herkese açalım. Hak aşığı Yunus Emre’nin ifadesiyle ''Gelin tanış olalım, yad isek bilişelim. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.”

Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum: “Mü’minler birbirini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvu rahatsız olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur.” [4]

[1] Hucurat 49/10.
[2] Fussilet 41/34.
[3] Müslim İmam 93.
[4] Müslim, Birr, 18.

DİTİB Köln Merkez Hutbe Komisyonu

2011-12-09