Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

İslam’da Kadın
(10.03.2017)

 

Kıymetli Mü’minler!

Yüce Allah, kâinatın en şerefli varlığı olan insanı, tek bir özden yaratmıştır.[i] İnsan olma onur ve sorumluluğunu hem kadına hem de erkeğe yüklemiştir. Sahip oldukları bu sorumluluk ve değer açısından kadın ve erkek, Rabbimiz nezdinde aynıdır, eşittir.

Nitekim Yüce Rabbimiz: “Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi bir iş yaparsa, elbette ona güzel bir hayat yaşatacağız ve onları yaptıklarının en güzeli ile mükâfatlandıracağız.”[ii] buyurmaktadır.

Dolayısıyla kadınıyla erkeğiyle bütün insanlar, Allah’ın kuludur. Önemli olan bu kulluğun farkında olmak, karşılıklı görev ve sorumluluk bilinciyle hayatı yaşamaktır.

Peygamberimiz de “Kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan iki eşit parçadır.”[iii] sözüyle kadın ve erkeğin biri olmadan diğerinin eksik kalacağını ortaya koymuştur.

Bu itibarla kadın ve erkek, sağlıklı ve huzurlu bir toplumu birlikte inşa eden, birbirlerini koruyan ve birbirlerini tamamlayan iki ayrı değerdir.

Değerli Kardeşlerim!

Peygamberimiz (s.a.s), kadının toplum içinde saygın bir yere sahip olması için bugün bile gıpta ile karşılanacak gayretler göstermiştir.

Öyle ki İslam öncesi ve kendi yaşadığı dönemin kadına yönelik bütün acımasızlığına rağmen O, her daim kadının onurunu korumuş, kadına karşı yanlış davrananları sert bir dille uyarmıştır. Peygamberimizin hayatı, kadınlarla ilgili şefkat, merhamet, nezaket ve anlayış örnekleriyle doludur.  Peygamberimiz, vahye muhatap olmanın heyecan ve ağırlığını ilk olarak sadakât timsali eşi Hatice annemiz ile paylaşmıştır. Sütannesi Halime’ye derin hürmet göstermiş, kızı Fatıma’yı sevgi ve şefkatle büyütmüştür.

“Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır”[iv] buyuran Efendimiz, hem birey hem evlat, hem de eş, olarak bir kadına nasıl davranılması gerektiği hususunda bize en güzel örnek olmuştur.

Aziz Mü’minler!

Yüce Kitabımızda Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş kadınlardan örnekler vardır. Yaratılışın kendisinde tezahür ettiği annemiz Hz. Havvâ, iman ve cesaretin zirveye ulaştığı Hz. Asiye,  hayâ ve iffet örneği Hz. Meryem, sadakât ve teslimiyetin anlam bulduğu Hz. Hacer, namus ve haysiyeti Rabbimiz tarafından tescillenen Hz. Âişe validemiz bu yüce şahsiyetlerden sadece birkaçıdır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Ne hazindir ki günümüzde hemen her coğrafyada kadın şiddet ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Kadının saygınlığını hiçe sayan bu çirkin davranışlar cehalet, merhametsizlik, vicdanî ve insani değerlerden yoksunluk gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Dinimiz İslam bu tür davranışları asla kabul etmez.

Unutmayalım ki yüce dinimiz İslam ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) kadınlara güzel davranmayı imanın kemali için gerekli görmüştür.

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[i] A’râf, 7/189
[ii] Nahl, 16/97
[iii] EbûDâvûd, Tahâret, 94
[iv] Tirmizî, Radâ’, 11

 

 

2017-03-10