Hutbeler

İslam’ın beş esasından biri oruçtur

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيمِ  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Bismillahirrahmanirrahim
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden
öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”
[Bakara suresi, ayet 183]
Muhterem Mü’minler,
Peygamber (s.a.s.) Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin 2. yılında Şaban ayında farz kılınan oruç, İslam’ın beş temel esasından biridir. On bir ayın sultanı Ramazan ayı da bu ibadetin ifa edildiği mübarek bir aydır. İbadet hayatımıza ayrı bir önem katan oruç, şartlarını taşıyan kadın erkek bütün müminlere farz kılınmıştır. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” [1] buyrulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) de : “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.” [2] buyurmuştur.Yukarıdaki ayet ve hadisten anlaşılacağı üzere oruç ibadetinin farz kılınmasının hikmeti; kulun takvasını ve sorumluluk bilincini artırması; sağlam bir imanla Allah’ın rızasına yönelmesidir.

Değerli Mü’minler,

Oruç, nefsin istek ve arzularına karşı ona dur diyebilmektir. Ruhumuzun dirilişi, vicdanlarımızın yeniden şuura erişme vesilesidir. Oruç, aç kalma değil, açların halini anlamak demektir. Oruç, Cenab-ı Allah’ın üzerimizde olan sonsuz nimetlerinin kadrini kıymetini bilmek demektir. Oruç, nefsin istek ve arzularına karşı, ona dur diyebilmektir.

İşte bu düşünce ve niyetle tutulan orucun pek çok faydaları vardır: Oruç, ahlakımızı güzelleştirir,  merhamet duygularını canlı tutar, nimetlerin kadr-i kıymetini öğretir, insanı sağlıklı yapar ve ona sabırlı olmayı öğretir. Nihayet sahibini Allah’ın sonsuz mükafatına ulaştırır. Peygamber Efendimiz bir kudsi hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.” [3]
Değerli Kardeşlerim,
Büyük bir fırsat ve mükafat ayı olan Ramazanı çok iyi değerlendirelim. Belki bir daha Ramazan ayına ulaşamayabilirim düşüncesiyle her anını tezekkür ve tefekkürle, ibadet ve taatle geçirmeye gayret edelim. Ayrıca yardımlaşma ayı olan bu mübarak ayda bol bol hayır ve hasenatta bulunalım. Fakiri , yoksulu ve yetimi sevindirelim.

Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in şu hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. “Oruçlunun susması tesbihtir. Uykusu ibadettir. Duası makbüldür ve yaptığı ibadetlerin karşılığı da kat kat verilecektir.” [4] “Kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah yetmiş yıllık bir mesafe kadar onu cehennem ateşinden uzaklaştırır.” [5]

[1] Bakara, 2/183.
[2] Buhari, Savm, 6.
[3] Buhari, Savm, 9.
[4] Camiiu’s–Sağir, 2/29.
[5] Müslim, Sıyam, 168, 1.808.

Yusuf KARABİBER
Buchen DİTİB Kocatepe Camii Din Görevlisi

2011-08-12