Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

                               

 

وَالَّذينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

 

Nimete En Büyük Vefasızlık: İsraf
(11.12.2015)

 

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Onların harcamaları, ikisi arasında dengeli bir harcamadır."1

Değerli Mü’minler

Haddi aşma, hata, cehalet, gaflet gibi anlamlara gelen israf genel olarak inanç, söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eder.

Dinin, âdetlerin ve insanlığın ihtiyaç gördüğü yerlere gerekli ölçüde harcamak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cimrilik, bunların üstünde harcamada bulunmak ise israftır.

İnsana emanet olarak verilen serveti saçıp-savurmak, gerekli yerlere harcamamak, insanın kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma zarar verir. Cimrilik ise yardım düşüncesine zarar verdiği gibi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı engeller. İnfak ve sadaka ahlâkını köreltir. Hâlbuki infak ve sadaka insanlardan muhtaç olanları sıkıntılarından kurtulmalarını sağlar.

Aziz Mü’minler!

Maddî ve manevi imkânları Allah’ın insanlara bağışladığı birer emanet sayan İslâm Dini, bunları Allah’ın rızasını kazanmaya ve insanlara mutluluk getirmeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. İçki, uyuşturucu, kumar, fuhuş, rüşvet gibi toplumsal ve ferdî zararlar doğuran hususlarda yapılan harcamaların yasaklanması yanında, insanların tutkularını kamçılayan, toplumda kıskançlık doğuran gösteriş tüketiminin yasaklanması veya hoş karşılanmaması da aynı gerekçelere dayanmaktadır. Dinen haram kılınan maddelerin tüketimi israf olduğu gibi helâl kabul edilen maddelerin günün icaplarına göre ihtiyaçtan fazla tüketimi de israf sayılmıştır.

Aziz Kardeşlerim!

İyi insan ve iyi Müslüman; dünya nimetlerinden azami derecede yararlanmak için gayret eder, ancak parasını, mal-mülk ve servetini, Allah ve Peygamber'inin rızası doğrultusunda iyilik ve hayır yolunda harcar. Harcama yaparken de ne israf ne de cimrilik eder. Çünkü israf da cimrilik de dinimizce yasaklanmış ahlaki ve manevî bir hastalıktır.

Öyle ise geliniz Rabbimizin; Nihayet o gün (kıyamet günü dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.2 uyarısını hiç aklımızdan çıkarmayalım.

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hayatımıza güzellik ve bereket katacak şu güzel öğütleri ile bitirmek istiyorum; “Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: Ölüm gelmeden önce hayatın; hastalıktan önce sağlığın; meşguliyet gelmeden boş vaktin; ihtiyarlıktan önce gençliğin; fakirlik gelmeden zenginliğin.”3

 

Abdusselam ÖZDERE
Solingen DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi

 

1. Furkan, 67
2. Tekasür, 8
3. Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25

 

 

2015-12-11