Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)
 


Gün Birlik ve Beraberlik Günüdür!
(16 Ekim 2015)
 

Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.1 buyuruyor.

Aziz müminler!
Hac mevsiminin rahmet iklimi ve kurban bayramı sevincinin gölgesi henüz üzerimizdeyken Türkiye’mizde millet olarak hepimizi üzen ve derinden yaralayan menfur bir terör saldırısı yaşadık. Saldırıda pek çok masum insanımız hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Aziz Kardeşlerim!
Bizler, bir insanı yaşatmanın bütün insanlığa can vermek olduğunu bildiren, insanları yok etmekle değil, yaşatmakla sorumlu tutan bir dinin mensuplarıyız. Bizler, masum bir insanın canına kıymanın bütün insanlığı öldürmeye eşdeğer olduğunu bildiren İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sas)’ın ümmetiyiz.

İnandığımız bütün değerler bize gösteriyor ki hiçbir dünyevi hırs, çıkar ve ideoloji, bir insanı yaşatmaktan daha değerli olamaz.

Değerli müminler!
Âlemlerin rahmet kaynağı Efendimiz (s.a.s.), asabiyet ve cehaletin, bağnazlığın, kör taassubun zincirlerini kırarak; dilleri, renkleri, gelenek ve görenekleri farklı olmasına rağmen ‘iyilik ve takvada yardımlaşan’lardan bütün insanlığa örnek bir kardeşlik toplumu inşa etti.

Müslümanlar olarak, Allah Resulü’nden devraldığımız bu kardeşlik mirasını yüzyıllarca yaşattık. Asırlarca yeryüzünün muhtelif coğrafyalarında bu kardeşlik anlayışını diri tutarak bu günlere geldik. Dünyevi çıkarların, güç mücadelelerinin, Kutlu Nebi’nin ardında bıraktığı bu örnek toplumu zedelemesine fırsat tanımadık. Etnik, siyasi, mezhep ve meşrep farklılığı bir ayrılık ve fitne unsuru değil önemli bir zenginlik kaynağı oldu. Dün olduğu gibi bugün de nice mazlum, mağdur ve masum insanların ümidi olduk.

Kardeşlerim!
Yaşanan menfur terör saldırıları sebebiyle, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar verecek düşünce ve davranışlardan uzak durmalı, metanetimizi korumalıyız. Küresel ölçekte fitne ve fesat amaçlı sergilenen oyunlarla asırlardır kardeş olmuş, komşu olmuş, dost olmuş, insanlarımız birbirine düşürülmek istenmektedir. Buna karşılık bize düşen, fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışan odaklara hiçbir zaman fırsat tanımamaktır. Gün, birbirimize kenetlenme günüdür. Gün, birlik ve dirlik olma günüdür. Gün, birbirimizin acısına, gözyaşına ortak olma günüdür. Gün, vahşete ve teröre karşı uyanık olma günüdür. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de bütün bu badireleri sebatla, metanetle, sağduyu ile aşacaktır. Biliyor ve inanıyoruz ki tarih boyunca sahip olduğumuz yüce değerler etrafında kenetlendiğimiz müddetçe hiçbir güç birliğimizi dirliğimizi ve huzurumuzu bozamayacaktır. Daha güçlü ve huzurlu bir geleceğe bu birlik ve beraberliğimizle ulaşabileceğimizi asla unutmamalıyız.

Ne demişti milli şairimiz Mehmet Akif; "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez."

Hutbeme son verirken Ankara’da bütün milletimizi hedef alan menfur terör saldırısında evlatlarını, yavrularını kaybeden, analara, babalara ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Allah’ım ülkemizi ve milletimizi her türlü terör saldırılarına karşı muhafaza eyle. Terör şebekelerinin milletimizin arasına sokmak istediği fitneden, her türlü şerden fesattan hepimizi milletçe muhafaza eyle. (Âmin)

 

Hazırlayan: Hutbe Komisyonu
 

1. Mâide, 5/32

 

2015-10-16