Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)
 

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi
(02/10/2015)


Aziz Mü’minler!

Geçmişten bugüne hak-batıl bütün dinlerin bir ibadet mekânı olmuştur. Müslümanların ibadet mekanı da camilerdir. Cami; dağınık olanları toplayan, ayrı olanları birleştiren, bir araya getiren demektir. Camiler, gönülleri birleştirdiği, mü’minleri bir araya getirdiği ve onlara topluca ibadet yapma imkânı sunduğu için bu ismi almıştır. Cami kelimesinin Kuran ve sünnetteki karşılığı mescittir. Mescit; secde edilen yer demektir. Secde anı, mü’minin yaratıcısına en yakın olduğu zaman; cami de en yakın olduğu mekândır.

Camiler; bizleri ayıran, aramıza sınırlar koyan yerler değil, aksine bizleri birleştiren, kırık kalpleri tamir eden yerlerdir. Camilerde sadece Allah’a ibadet edilir.1 Buralara güzel ve temiz elbiselerle gelinir.2 Camilerin temizliğine dikkat edilir.3 Camiler, kirli kanı temizleyen akciğerler gibi, mü’minleri günahlarından arındırır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Sevgili Peygamberimiz (sav), cemaatle namaz kılmaya çok önem vermiştir. Hayatı boyunca cemaate namaz kıldırmış, hastalandığında cemaate katılarak Hz. Ebu Bekir’in arkasında namaz kılmaktan geri durmamış ve savaşta dahi cemaatle namaz kılmayı terk etmemiştir.4 Cuma ve Bayram namazları ancak cemaatle kılınır. Bu da cemaatin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir araya gelip cemaat olmada; tanışma, kaynaşma, yardımlaşma, sevinç ve kederleri paylaşma, fakir-zengin, makam-mevki ayırımı olmadan beraber yaşama vardır. Zira Allah’ın yardımı cemaat olanlarladır.5 Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Abdest alıp camiye giden mü’minin her iki adımına Allah’tan bir karşılık vardır. Adımlarının birinde günahları af edilir, diğerinde de ona sevap verilir. Müslüman, camide abdestli ve cami adabına uygun olarak kaldığı müddetçe melekler onun af edilmesi ve ona namaz sevabı verilmesi için dua ederler.7 Karanlıkta, yani yatsı ve sabah namazları için camilere gidenlere kıyamet gününde bir nur verilecektir.8 Cemaate devam eden, şeytana galip gelmiştir. Cemaatten ayrılan ise, sürüden ayrılan koyun gibi mahvolmuştur.9 Sabah ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılana, bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap verilir.10  Kalbi camilere bağlı olan kimse, kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaktır.11 Cemaate iştirak edenlere bu müjdeler verilirken, cemaatten uzak olanlar da çok sert bir şekilde ikaz edilmişlerdir.12

Aziz Mü’minler!

Bizler de Yüce Allah’ın ve Rasülünün emir ve ikazlarına kulak vererek namazlarımızı camilerde kılmaya gayret edelim. Basit gerekçelerle bunu ihmal etmeyelim ve kendimizi kandırmayalım.

Hutbemi başta okuduğum ayetin mealiyle bitiriyorum:

“(Ey Mü’minler!) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rüku edenlerle beraber rüku edin.”13

 

Hutbe Komisyonu

 

1.   Cin, 72/18.
2.   A’raf, 7/31.
3.   Bakara, 2/125;Hac, 22/26
4.   Nisa, 4/102.
5.   Tirmizi, Fiten, 17.
6.   Buhari, Ezan,30; Müslim, Mesacid, 249.
7.   Buhari, Ezan, 30; Müslim, Mesacid, 245; Ahmed, 1/379,465.
8.   Ebu davud, Salat,49; Tirmizi, Salat, 51.
9.   Ebu Davut, Salat, 46; Nesai, İmame, 48.
10. Müslim, Mesacid, 260. I.454.
11. Buhari, Ezan, 36;Müslim, Zekat, 91.
12. Buhari, Ahkam,52; Ezan, 29;Tirmizi, Salat 48.
13. Nisa,43

2015-10-02