Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

 

Boşama
(14/08/2015)

 

Değerli Kardeşlerim!
İslâm hukukunda talak (boşama); belli lafızlarla evliliğin sona erdirilmesi anlamına gelmektedir.

İslam, evliliği önemli bir sebep olmadıkça keyfî bir şekilde sona erdirmeyi tasvip etmemektedir. Yüce Dinimiz İslam, erkeklere eşlerine iyi davranmalarını, onlara hoşgörü, yumuşaklık, güzellik ve sabırla muamele etmelerini emretmiştir. Kusurlarını değil iyi yönlerini görmeye çalışmalarını istemiş, eğer eşlerinde bir kusur görürlerse bu kusurların kendileri için pek çok hayra sebep olacağını haber vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır. “Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sabredin, olabilir ki hoşlanmadığınız o şeyi Allah sizin hakkınızda çok hayırlı kılmış olabilir.”1

Kardeşlerim!
Peygamberimiz (s.a.s) boşamayı Hadis-i şeriflerde hoş karşılamadığını açıkça ifade etmiştir. “Helal şeyler içerisinde Allah’a en sevimsiz geleni boşanmadır.”2Evlen fakat boşanma. Allah zevk için evlenip boşanan erkek ve kadınları sevmez." 3

Kur’an-ı Kerim bizlere aile içi anlaşmazlık ortaya çıktığı durumlarda sabır, hikmet ve acele edilmeden hareket edilmesini tavsiye etmektedir. Evliliği sürdürmeye yönelik birtakım tedbirleri reçete olarak önümüze koymuştur. Eşlerin arasındaki geçimsizlik durumuyla ilgili olarak Yüce Mevla Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır; "Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, barıştırmak isterlerse, Allah aralarındaki dargınlığı geçime, onları uyuşmaya muvaffak kılar."4 Bu ayette bir anlaşmazlık durumunda karı ile kocanın hemen ilk çözüm yolu olarak boşanma yoluna başvurmamaları; iki taraftan hakemler vasıtasıyla barıştırılmalarının istenmesi boşanmanın helal bir iş olmasına rağmen dinimizce hoş karşılanmadığının en açık göstergesidir.

Aziz Müslümanlar!
Dünya üzerinde yaşayan tüm devletler aile kurumunun devamı için maddi-manevi birçok tedbirler almaktadırlar. Aile kurumuna önem vermeyen milletler nüfusça azalmakta ve tarih sahnesinden silinmeye doğru gitmektedir. Boşanma neticesinde ortada kalan çocuklar anne ve baba sevgisinden uzakta yetişmekte ve bu da toplumda onarılması güç derin yaralar açmaktadır.

Sudan sebeplerle eşini boşamış erkeklerin daha sonra eşlerine dönmek için kapı kapı dolaşarak fetva aradıklarına toplumca şahidiz. Günümüzde yapılan evliliklerin ilk üç yılındaki boşanmalar toplumumuzda maalesef yüzde ellilere varmıştır. Evliliğin ve aile kurumunun daha sağlam temellere oturtulması dinimizce de, aileler ve toplumumuz açısından da büyük önem arz etmektedir. Evliliğin devamı için eşlerin eğitiminin yanında karşılıklı anlayışı da geliştirmemiz gerekmektedir. Dini anlamda evlilik, boşanma ve aile hukuku konusunun fıkıh kitaplarından etraflıca okunarak her müminin hafızasında bir abdest, namaz ve oruç konusu kadar yer etmesi önem arz etmektedir.

Allah Ümmet-i Muhammedi ve toplumumuzu başta boşanma olmak üzere her türlü ayrılıktan, tefrikadan muhafaza etsin. Evliliklerimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin.

 

Recep IŞILDAR
Gelsenkirchen Buer DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi

 

1. Nisa Suresi, 4/19
2. Ebu Davut, Talak 3.
3. Talak Mad., DİA (Diyanet İslam Ansiklopedisi)
4. Nisâ Suresi, 4/35

2015-08-14