Hutbeler

Değerli Kardeşlerim,

Son zamanlarda gençlerin radikal akımlara ilgi duydukları şeklindeki çıkan haberler, hepimizin daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir. Dernek çalışmalarımızla bütün insanlara, özellikle bütün Müslüman gençlerimize ulaşmalıyız. Çeşitli kişi ve akımlar gençlerimizi yanıltabilirler. Derneklerimizin ve ailelerin bu konuda daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum. 

2015-07-17