Hutbeler

KAZANCIN HELAL OLMASI

بسم الله الرحمن الرحيم
و كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا
واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون 1

 

Muhterem Müslümanlar!

İnsanın Allah’a karşı sorumluluklarının en başında helal kazanmak ve helal yolda harcamak gelir. Her Müslüman mutlaka helal yoldan çalışıp kazanmalıdır. Yüce dinimiz, insanın çalışmasını, üretmesini ve çevresine faydalı olmasını istemiş ama bunu helal ölçüleri içerisinde yapmasını şart koşmuştur.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)  çalışıp kazanan kişiyi övmüştür. Kişinin kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmesi, ailesinin nafakasını temin etmek maksadıyla çalışıp kazanması, ibadet ölçüsünde değerli bir davranış olarak kabul edilmiştir.
Rızık temini meşru yollarla, emek harcayarak olmalıdır. Müslüman, Allah’ın verdiği imkânları ticari ahlaka riayet ederek değerlendirmeli ve kendi gayretiyle, alın teriyle üretip helal yollardan kazancını sağlamalıdır. Çalışmadan, şüpheli ya da sakıncalı yollara başvurarak geçinmekten şiddetle sakınmalıdır. Kazancın çok olması değil, helal olması asıl hedefimiz olmalıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Helal rızkın, insanın manevi yönden gelişmesindeki önemi büyüktür. Rızkın rıza dairesinde olması kalbin işlerinin de rıza dairesinde kalmasına vesile olacaktır. İnsan, bozuk ve zararlı gıdalarla beslenmeye kalkarsa fazla yaşamaz, yaşasa da sıhhatli bir hayat süremez. Aynı şekilde gıdaya haramın karışması halinde ise manevi hayatın sıhhati tehlikeye girmiş olur.

Aziz Mü’minler!

Kuran-ı Kerim’de “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin” “Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah’a karşı gelmekten sakının” buyrulmuş ve helal ve temiz rızkın önemi açıkça ortaya konulmuştur.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de bir hadislerinde “Helal mal kazanmak her müslümana vaciptir” buyurarak helal kazancın önemini belirtmiştir. Müslümanın bu konuda ne kadar duyarlı olması gerektiğini de “Helal kazanç bir cihaddır” sözleri ile vurgulayarak bu konuda büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret etmiştir.

Değerli Kardeşlerim!

Dünyalıklarımızı helal yoldan kazanmaya özen gösterelim. İbadetlerimizin kabul, dualarımızın makbul olmasını istiyorsak yediğimiz lokmaların helal olmasına dikkat edelim. Unutmayalım ki yeterli miktardaki az ve helal mal, azdıran ve baştan çıkaran çok maldan hayırlıdır.


Mümin ŞENER
Nürnberg Din Hizmetleri Ataşesi

Bakara 168
Maide 88
Camiu’s Sağir 2/46
Camiu’s Sağir 2/46


Download Hutbe (PDF)

2015-02-04