Hutbeler

Kur’ân Ayı Ramazan
بِسْمِ اللهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّۤذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

Bismillâhirrahmânirrahîm
[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]
„Ramazan ayɪ öyle bir aydɪr ki, o ayda Kur’ân indirilmiştir. Kur’ân ise insanlara yol göstericidir ve onda doǧruyu eǧriden ayɪrmanɪn açɪk delilleri vardɪr.“

[Bakara sûresi, âyet 185]


Muhterem Mü’minler,

Allah katɪnda bazɪ günlerin, gecelerin ve aylarɪn özel bir yere sahip olmasɪ, o günlerde ve gecelerde önemli birtakɪm olaylarɪn gerçekleşmiş olmasɪndan kaynaklanɪr. Böyle özel zaman dilimleri, temizlenmemiz, arɪnmamɪz, yeniden canlanmamɪz ve kendimize gelmemiz için birer fɪrsattɪr. Bu anlamda, Kur’ân’ɪn inmeye başladɪǧɪ Kadir Gecesi ve Ramazan ayɪ da Allah katɪnda ayrɪ bir öneme sahiptir.

Allah (c.c.) Kur’ân-ɪ Kerîm’de şöyle buyurur: „Ramazan ayɪ öyle bir aydɪr ki, o ayda Kur’ân indirilmiştir. Kur’ân ise insanlara yol göstericidir ve onda doǧruyu eǧriden ayɪrmanɪn açɪk delilleri vardɪr.“ [1] Bu âyeti kerîmeye bakarak, çok net bir şekilde „Ramazan ayɪ Kur´an ayɪdɪr“ diyebiliriz.

İçerisinde indiǧi geceyi bin aydan daha hayɪrlɪ yapan, indiǧi ayɪ onbir ayɪn sultanɪ yapan Kur’ân, acaba kendisini okuyan, anlayan ve ona göre yaşamaya gayret eden bir insanɪ ne kadar hayɪrlɪ yapar ve nelerin sultanɪ yapar. Eǧer bizler tam bir Kur’ân insanı olabilirsek, bir gecede bin ayɪ şereflendirip yücelten bu Kur’ân, bizleri de şereflendirip yüceltecek ve iki cihanda azîz ve mesûd edecektir.

Aziz Mü´minler,

Kur’ân ayɪ olan Ramazan ayɪnɪ en güzel bir şekilde deǧerlendirebilmek için, bol bol okuduǧumuz hatimlerin, mukabelelerin yanɪna, Kur’ân’ɪ anlama, tanɪma, üzerinde düşünme ve bizlere sunduǧu ahlâkî güzelliklerle donanma faaliyetini de mutlaka ekleyelim. Peygamber Efendimiz (sav)’in en büyük sünnetinin Kur’ân’ɪ yaşamak ve yaşatmak olduǧunu ve onun ahlakɪnɪn da tam bir Kur’ân ahlakɪ olduǧunu unutmayalɪm.

Sevgili Kardeşlerim,

- Kur’ân bizler için bir hidâyet rehberi ve yol göstericidir. Yolumuzu onunla bulalɪm.

- O, bizim hayat kaynaǧɪmɪzdɪr, onun hayat pɪnarɪndan kana kana içelim.

- Kur’ân, dirilere, yaşayanlara gönderilmiş bir kitaptɪr, ruhlarɪmɪzɪ ve gönüllerimizi onunla diriltip canlandɪralɪm.

- O, hayatɪmɪzɪn içinde, tam merkezinde olmalɪdɪr, onu tozlu raflardan ve asɪlɪ durduǧu o yüksek yerlerden indirelim.

- Kararmɪş ve kirlenmiş gönülleri aydɪnlatan bir nurdur o, ruhlarɪmɪzɪ ve gönüllerimizi onunla aydɪnlatalɪm.

- Tüm dertlerimizin ve sorunlarɪmɪzɪn çözümleri onda mevcuttur, her derdimiz için ona müracaat edelim.

Cenab-ɪ Allah cümlemize Kur’ân dolu bir Ramazan ve Kur’ân´la geçen bir hayat nasib etsin.

[1] Bakara, 2/185.

Hasan Ağırbaş
DITIB Osnabrück Yeni Cami Din Görevlisi