Hutbeler

İffeti muhafaza etmek

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Bismillâhirrahmânirrahîm

[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]
“Ve onlar iffetlerini korurlar.”

[Mü’minûn sûresi, âyet 5]

Değerli kardeşlerim,

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere kurtuluşa ulaşacak olan mü’minlerin özellikleri bildirilmiştir. Bizleri selâmete ulaştıracak, sonsuz mutluluğu yaşamamızı sağlayacak olan bu özelliklerden biri de iffeti korumak ve namuslu olmaktır. İffet, harâmdan uzak durmak, helâl ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, haya ve edep dairesinde kalmak, ahlakî değerlere bağlı bir hayat yaşamaktır.

İffet, insanın doğuştan var olan ve onu diğer varlıklardan üstün kılan en önemli duygularından biridir. İslam’ın gayelerinden birisi de topluma bütün ahlakî güzellikleri ve kıymetleri yerleştirip, her türlü çirkinliği gidermek ve toplumu günahlardan uzaklaştırmaktır. Mü’minlerin her daim iffetli ve temiz bir hayat yaşamalarını isteyen Yaratıcımızın “Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.” [1] buyruğu evli-bekar her müslümanın iffetli olması gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.

Kıymetli mü’minler,

İffetli bir hayat, onurlu bir hayattır. İffet insanın süsü ve namus anlayışının göstergesidir. Her türlü fazilet ve Allah’ın hoşnutluğu, dürüst ve iffetli bir ömür sürülerek elde edilir. Bunun için mü’min işe gözlerini harâmdan koruyarak başlamalıdır. Nûr sûresinin 30 ve 31. âyetlerinde: “Mümin erkeklere söyle; gözlerini harâmdan sakınsınlar, ırzlarını, iffetlerini korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını, iffetlerini korusunlar.” [2] buyrularak kadın erkek bütün müslümanların gözlerini edep perdesiyle perdelemeleri gerektiği belirtilmiştir. İffetli bir Müslüman; kalbini, gözünü, kulağını, her türlü kötülüğe kapatmaya, helâl olan şeylerle yetinmeyi bilerek harâmların her türlüsünden uzak durmaya, seviyesiz, hayâsız, edepsiz ve insanî değerlerden uzak ortamlarda bulunmamaya gayret gösterir.

Aziz kardeşlerim,

Kendi iffet ve onurumuzu korumak kadar önemli diğer bir husus da, başka mü’min kardeşlerimizin namuslarının ve onurlarının mukaddes olduğunun bilinciyle hareket etmektir. Rabbimiz “İffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.” [3] ilahî ikazıyla bizlere seslenerek, dürüst ve namuslu kimselere iftira etmenin büyük günahlardan olduğunu haber vermektedir.

Değerli müslümanlar,

Gönül dünyamızı kirleten, şahsiyetimizi değersizleştiren her türlü ahlaksız davranış ve düşünceden uzak durmaya çalışalım ve gelin hep birlikte Rabbimize Peygamber Efendimiz (sav)’in niyazıyla dua edelim: “Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” [4]

[1] Nûr, 24/33.
[2] Nûr, 24/30-31.
[3] Nûr, 24/23-24.
[4] Müslim, Zikir 72.

Huriye Akbıyık
Münih Merkez Camii Din Görevlisi

2013-02-01