Hutbeler

Zoraki evlilik

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيمِ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ  مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


”Kendileri ile huzur bulasınız diye size türünüzden eşler yaratıp aranızda muhabbet (sevgi) ve rahmet var etmesi O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”
[Rum suresi, ayet 21]

Muhterem Müminler!
Dinimiz İslam, insan hayatını düzenleyen kurallar bütünü içinde evliliğe çok büyük önem vermiş; evlilikle kurulan aile yuvasının, tüm toplumun huzurunu ve ahengini sağlayabilecek nitelikte olmasını öngörmüştür. Bu konuda Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: ”Kendileri ile huzur bulasınız diye size türünüzden eşler yaratıp aranızda muhabbet (sevgi) ve rahmet var etmesi O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.” [1] Hz. Peygamber (s.a.v.) de: “Dünya bir geçimden ibarettir. Şu geçim dünyasının en güzel nimeti de saliha kadındır.” [2] buyurarak, evlilikte en önemli unsurun huzur olduğunu vurgulamıştır.

Değerli Kardeşlerim!
Huzurlu bir ailenin oluşumunda şüphesiz en önemli unsur eş seçimidir. Dinimiz İslam’a göre evlenecek adayların eş seçiminde kendi görüşleri ve rızaları çok önemlidir. Günümüzde aile danışmanları da bu hususu önemle vurgulamaktadır. Bireysel özgürlüklerin olabildiğince önünün açılmaya çalışıldığı, her türlü şiddet, zorlama, kısıtlama gibi insan hak ve hürriyetlerini engelleyen girişim ve düşüncelerin azaltılma gayreti gösterildiği bu çağda, bir ömür boyu sürecek birlikteliğe giden yolda zoraki evliliği onaylamak ve teşvik etmek akıl karı olamaz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Van İl Müftüler toplantısı akabinde alınan kararlarda belirttiği gibi erken yaşlarda ve zorla evlendirilmenin, üstelik bunu İslam‘a dayandırmanın dini hiçbir bir temeli yoktur. Bu durumda, evlenme çağına gelmiş kızların ve erkeklerin, evliliği kendi irade beyanlarıyla gerçekleştirmeleri asıldır. Aksi takdirde, ister dul ister bekar olsun evlenecek kişilerin izni ve rızası alınmadan aile tarafından yapılan zorla evlendirmeler dinen geçersizdir. [3]

Aziz Müminler!
Nikahtaki asıl hedef, eşlerin birbiriyle anlaşarak, kaynaşarak ve birbirini severek aile yuvasının bir saadet merkezi haline getirilmesidir. Ayrıca evlilik bir gönül işidir. Bu da, gönülleri zorlayarak sevgisiz ve isteksiz yapılamaz. Öyleyse insanlığın mutluluğu için gönderilen İslam dini, çiftleri mutsuzluğa götüren ve ömür boyu onlara hayatı zehir eden; çoğu zaman da boşanmayla sonuçlanan zoraki evliliğe asla izin vermez. Nitekim bu tip yapılan evliliklerin çok uzun sürmediği, yuvaların bir kaç yıl içinde yıkıldığı, çocukların ana-baba sevgisi olmadan yetişmelerine yol açtığı görülmektedir. Her fert hür iradesiyle kendi eşini seçebilmeli, ileride muhtemel bir sıkıntı meydana gelecek olursa, bu konudaki sorumluluğu kendisinde arayabilmelidir.

Muhterem Kardeşlerim!
Sonuç olarak, kimler tarafından yapılırsa yapılsın, yanlış her zaman ve her yerde yanlıştır. Maalesef din adına fatura edilebilen birçok töre ve namus cinayetleri gibi zoraki evlilik de, İslam dışı bir uygulamadır. Bu da, İslam’ın ya yanlış anlaşılmasından, ya bilgisizlikten ya da geleneklerden kaynaklanmaktadır. Dinimizde hatta diğer tüm ilahi kaynaklı dinlerde aile yuvasının kurulması ve korunması kutsaldır. Ancak böyle kutsal bir yuva gönül rızası ile kurulursa süreklilik arz eder. Bütün bu duygu ve düşüncelerle anne-baba ve çocuklardan oluşan mutlu bir yuva için Rabbime dua ediyor, hepinize huzur ve bereket dolu bir hayat diliyorum.

[1] Rum, 30/21.
[2] Müslim, Rada, 17.
[3] Hukuk-i İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, 2: 55-8.

Ahmet ALTINTAŞ Harburg Mehmet Akif Ersoy Camii Din Görevlisi

2011-03-11