DİTİB Online Haber Bülteni & Basın Açıklamaları


2020-04-29 | Açıklama

DİTİB'in Zekat ve Fitre Bağışlarıyla Yürüttüğü Çalışmalar

Yardım etmek, paylaşmak bir insanın yaşayabileceği en ulvî duygulardan biridir. Zira mutlu ve huzurlu olmanın yolu başkasını mutlu etmekten geçer. Toplumumuzun yardım ve iyilik eli olmaya çalışan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği de yeryüzünde iyiliği egemen kılma çabası içerisindedir. Hayırsever cemaatimizin fitre ve zekât bağışları desteğinde, eğitim faaliyetlerinden yardım faaliyetlerine kadar yürütülen bütün çalışmalarla, işte bu ulvî gayeye hizmet edilmektedir.

 

  1. ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI

Almanya’da yerleşik bir dinî teşkilatın bir gelecek projeksiyonu olmak zorundadır. Avrupa’daki varlığımız elbette bugünle sınırlı olmayacak, Ezan-ı Muhammedi’nin sesi ve İslam’ın nuru kıyamete kadar bu topraklarda yaşamaya devam edecektir. Bu coğrafyada Müslüman varlığımızın güvencesi olacak, camilerimizin gelecekteki hizmet yükünü omuzlayacak genç ilahiyatçıların yetiştirilmesi, geleceğimizle ilgili çok önemli ve stratejik bir karardır. DİTİB bu sebeple, 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Uluslararası İlahiyat Programı’nı açmış ve bu programdan mezun olan genç hocalarımız, hamdolsun, camilerimizde hizmet etmeye başlamışlardır. Sosyalizasyonunu Almanya’da gerçekleştirmiş, bu coğrafyanın diline, tarihine ve kültürüne âşina olan ve bunun yanında yüksek din eğitimini Türkiye’nin en seçkin ilahiyat fakültelerinde tamamlamış 156 genç ilahiyatçı kardeşimiz bugün camilerimizde görevleri başında bulunuyorlarsa, 2006 yılında atılmış ve geleceği iyi okuyan vizyoner bu adım sayesindedir. Cemaatimizin fitre ve zekât bağışları ile geleceğine sahip çıkan iradesi, bu programın başarısının en önemli unsurlarından biri olmuştur.

Şimdiye kadar 716 mezun vermiş Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde, halen 501 öğrenci öğrenim görmekte olup, Almanya’dan programa katılan 270 öğrencinin bütün ihtiyaçları DİTİB tarafından fitre ve zekât kaynaklarıyla karşılanmaktadır.

 

  1. FAKİR, YOKSUL VE YETİMLERE YARDIM

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Yedi Kıtada İnsanlığın Hizmetinde” ilkesiyle yürüttüğü hayır faaliyetlerinin en önemli paydaşlarından biri durumundadır. “İyilik Yeryüzünde Egemen Oluncaya Kadar” anlayışı ile yürütülen çalışmalarda iyilik elimiz imkanlar nispetinde dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi kardeşlerimize uzatılmaktadır. Arnavutluk’taki yetim çocuklardan Suriye ve Kilis’teki mültecilere kadar pek çok ihtiyaç sahibi, hayırsever cemaatimizin fitre ve zekât bağışlarıyla sevindirilmeye devam edilmektedir.

 

  1. ERDEMLİ ÖĞRENCİ EVLERİ

Müslüman varlığını bu coğrafyada başı dik ve onurlu bir şekilde temin etmenin yolunun yetişmiş insan kaynağıyla mümkün olduğunu bilen Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, bunu gerçekleştirmenin sadece ilahiyatçı yetiştirmekle karşılanamayacağının elbette farkındadır. Camilerimizde hizmet verecek uzman ilahiyatçılar kadar hukuktan öğretmenliğe, sosyal pedagojiden mühendisliğe kadar her meslek alanıyla ilgili toplumumuza öncülük edecek yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 2014 yılında DİTİB tarafından Erdemli Öğrenci Evleri hayata geçirildi. Bu evlerimizde kalan ve eğitimlerini tamamladıktan sonra hem Teşkilatımıza hem de toplumumuza hizmet ve öncülük edecek genç kardeşlerimizin fitre ve zekât kaynaklarıyla desteklenmesi hayırsever cemaatimizin hamiyet ve duyarlılığı ile gerçekleşmektedir. Bu proje çerçevesinde halihazırda 300 öğrencimize yıl boyunca eğitim desteği sağlanmaktadır.

 

  1. İSLAM DÜŞÜNCESİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, yüksek din eğitimini gerek Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde gerekse Almanya’da kurulu ilahiyat merkezlerinde tamamlamış genç kardeşlerimizi her aşamada desteklemektedir. Bu bağlamda, İslam Düşüncesini Destekleme Programı ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine özel burslar tahsis edilmekte ve akademi alanında İslam düşüncesinin sahih kaynaklara dayalı olarak gelişimine katkı verilmektedir. Bu öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezleri de prestij eser olarak DİTİB Akademi tarafından basımı yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar 6 doktora tezi yayımlanmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde İslam Temel Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora çalışması yapan 42 öğrencimize yıl boyunca eğitim desteği verilmektedir.

 

  1. BURSLAR

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği, Erdemli Öğrenci Evleri ve İslam Düşüncesini Destekleme Programı gibi burs programları dışında ayrıca her yıl çok sayıda öğrenciye maddi destek sağlamaktadır. Türkiye ve Almanya’dan farklı branş ve bölümlerde okumakta olan yaklaşık 1100 öğrenciye bir defalık olmak üzere eğitim desteği verilmektedir.

 

  1. DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

Almanya’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini bu ülkede almakta olan çocuklarımızın millî ve dinî kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi, hem anne-baba hem de toplumumuza hizmet etmeyi gaye edinmiş kurum ve kuruluşlar açısından önemli bir görevdir. Bu, uzun zamandır eksikliği duyulan önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacın karşılanması maksadıyla Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği tarafından 2014 yılında özellikle 13-17 yaş grubuna yönelik Değerler Eğitimi Programı başlatılmıştır. Bu programla, çocuklarımız Türkiye’de seçkin yurt ve otellerde misafir edilmekte ve program çerçevesinde bir yandan değerler eğitimi müfredatı uygulanırken diğer yandan da İstanbul, Bursa, Çanakkale, Ankara, Konya gibi tarihî mekanlar ziyaret ettirilerek milli kimliklerinin gelişimine katkı sunulmaktadır. Zekât ve fitre bağışlarıyla gerçekleştirilen söz konusu programdan şimdiye kadar 3500 öğrencimiz yararlanmış bulunmaktadır.

 

  1. EĞİTİM UMRESİ VE KUDÜS TURLARI

Geleceğimiz açısından eğitim çağında bulunan gençlerimizin desteklenmesinin öneminin farkında olan Teşkilatımız, 2016 yılı itibariyle Eğitim Umreleri düzenlemeye başlamıştır. Kutsal toprakların manevi atmosferi içinde dinî kimliklerinin oluşumunda unutulmaz kazanımların elde edildiği söz konusu programdan şimdiye kadar 4500 genç kardeşimiz yararlanmış bulunmaktadır. Program çerçevesinde, kutsal topraklarda gençlerimizin özellikle Diyanet İşleri Başkanı ile buluşturularak unutulmaz bir deneyim yaşamaları sağlanmaktadır.

Diğer yandan gençlerimiz için ilk kıblemiz olan Kudüs’e yönelik seferler de düzenlenmektedir. Bazen müstakil bazen de eğitim umresi ile birleştirilerek gerçekleştirilen Kudüs Turları da genç kardeşlerimizin dinî ve millî kimlikleri üzerinde önemli tesirler meydana getirmektedir.

 

 

  1. TARİH VE KÜLTÜR GEZİLERİ

Eğitim sadece okul sıralarında gerçekleşen bir hadise değildir. Tarih ve Kültür Gezileri birer eğitim programıdır. Camilerimizde hafta sonları yapılan kurslara genellikle sadece 6-15 yaş grubunda yer alan çocuklarımız katılmaktadır. Ergenlik dönemi itibariyle camilerimizden uzaklaşma eğiliminde olan 18 yaş üstü genç kardeşlerimizin ise büyük oranda bu eğitim süreçlerimizin dışında kaldığı görülmektedir. 18 yaşından büyük olan genç kardeşlerimizin eğitime olan ihtiyacı gözetilerek, Tarih ve Kültür Gezileri adı altında bir program geliştirilmiştir. Bu programla eğitim süreçlerinin dışında kalan gençlerimize gezi formatında değerler eğitimi verilmekte ve otobüslerden konaklama alanlarına kadar her buluşma imkânı bir eğitim fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

Gençlerimizin inanç, tarih, kültür ve medeniyet kökleriyle buluşmasının amaçlandığı bu programlar çerçevesinde Türkiye’nin İstanbul, Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara vb. illeri ile Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geziler düzenlenmektedir. Bunun yanında programlarımızda İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs/İspanya ve Balkan ülkeleri ile Özbekistan ve Kazakistan’a da yer verilmektedir. Medeniyet yürüyüşümüzün çok önemli kilometre taşları olan söz konusu şehirlerin ziyaret edilmesi, gençlerimizin tarih ve medeniyet tasavvurlarında önemli tesirler meydana getirmektedir.

Şimdiye kadar 5000 genç kardeşimizin yararlandığı bu programlarımızın, gençlerimiz üzerinde orta ve uzun vadede çok olumlu etkiler bıraktığı görülmektedir.

 

DİYANET İŞLERİ TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ (DİTİB)