Kuruluş ve Teşkilat Yapısı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amacıyle, 05.07.1984 tarihinde 135 dernekle kuruluşu gerçekleşen ve bu gün 960 bağlı derneğe ulaşan, Alman dernekler yasalarına göre kuruluşunu tamamlamış, yapılan kamuoyu yoklamaları ve istatistiklerine göre, Almanya’daki müslümanların %70’nin teveccühünü kazanmış alanındaki en büyük sivil toplum örgütüdür. Bağlı derneklerimiz, aynı zamanda hukuki ve mali bağımsızlığa haiz tescilli tüzel kişilerdir. Teşkilatımız, DİTİB’in tüzüğünü, ortak amaçlarını ve genel prensiplerini kabul eden bağlı derneklerimizin üst kuruluşudur.


DİTİB‘in Organları:
DİTİB’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Kasa Deneticilerinden oluşmaktadır.

Genel Kurul:
Genel Kurul her iki yılda bir toplanır ve teşkilatın en yüksek karar organıdır.

Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süreyle seçilir ve 7 kişiden oluşur.
Üyeleri:
Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sekreter Yardımcısı, Muhasip, Muhasip Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi.

Danışma Kurulu:
DİTİB’in en yüksek istişare ve denetim organıdır. 5 din adamından oluşur.

Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından her iki yılda bir seçilir ve iki kişiden oluşur.

 

DİTİB Merkez Birimlerimiz

  • Özel Kalem, Medya ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

a)    Özel Kalem ve Yazı İşleri Bürosu
b)    Medya ve Halkla İlişkiler Bürosu
c)    Stratejik Planlama Bürosu
d)    Özel Kalem Tercüme Bürosu

  • Rehberlik ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü,

a)    Rehberlik ve Denetim Bürosu
b)    Hukuk Bürosu
c)    Eyalet Birlikleri ve Eyalet Bölge Birlikleri Koordinasyon Bürosu

  • Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Uygulamaları Müdürlüğü,

a)    Din Hizmetleri ve İrşad Bürosu
b)    Cami Rehberliği Bürosu
c)    Cami Din Eğitimi Programları ve Uygulamaları Bürosu
d)    Hayrî Hizmetler Bürosu

  • Dış İlişkiler Müdürlüğü,

a)    Dini Kuruluşlarla İlişkiler Bürosu
b)    Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler Bürosu

  • Hac ve Umre Hizmetleri Müdürlüğü,
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,

a)    Aile Çalışmaları Bürosu
b)    Sosyal Hizmetler Bürosu
c)    Manevi Rehberlik Bürosu

  • Eğitim Araştırma ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü,

a)    Eğitim Programları Geliştirme Bürosu
b)    Kütüphane Hizmetleri Bürosu
c)    Araştırma ve Yayın Hizmetleri Bürosu
d)    Ditib Akademi Bürosu
e)    İslam Din Eğitimi Koordinasyon Bürosu (Kompetenzzentrum)
f)    Öğrenci İşleri ve Öğrenim Yardımları Bürosu
g)    Yaygın Eğitim ve Kültür Hizmetleri Bürosu (Bildungswerk)

  • Yönetim ve Mali Hizmetler Müdürlüğü,

a)    Muhasebe ve Levazım Bürosu
b)    Evrak ve Arşiv Bürosu
c)    Bilgi-İşlem Bürosu
d)    Temizlik ve Teknik Hizmetler Bürosu

  • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
  • İnşaat ve Emlak Müdürlüğü

 Top