Kimler Kayıt Olur? Yapılacak İşlemler Kayıt Hakkında Download
 
 

MÜSLÜMAN CEMAAT NEDİR?

Uzun yıllardan beri Almanya’da yaşayan başta Türkiye kökenli Müslümanlar olmak üzere, Müslümanlara dini ve sosyal hizmet sunan DİTİB, eyaletler çapındaki yapılanmasını gerçekleştirmiş, bununla birlikte bir Cemaat Kütüğü oluşturmuştur. Cemaat Kütüğü yukarıda anlatılan sorunlara cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Camilerimiz ferdi ve toplu ibadet yapmak, iç huzuru yakalamak için toplanılan, Müslümanların kendilerini yetiştirmek, dinini ve kainatı öğrenmek ve anlamaya çalışmak için buluştuğu, dertlerine çare aradığı, sosyal problemlerin çözüm kaynağı olarak gördüğü, nesilleri ve hatta farklı din mensuplarını ortak paydalarda buluşturan mekanlardır. Ancak Cuma, bayram ve kandil gün ve gecelerinde bir araya gelen, camilere bereket katan, bu mekanların rahmetinden faydalanan cemaatin tamamı camilere üye değildir. Halbuki hangi sayıda müslümana
hitap edildiğini, kaç müslümanın kendisini DİTİB tarafından temsil edildiğini kabul ettiğini tam olarak bilmek, yarınlarda kaç çocuğumuzun İslam din dersine katılacağını düzenlemek için Cemaat Kütüğü önemli bir imkan sağlayacaktır.

Bazı siyasetçilerin iddalarının tam tersine çok iyi biliyoruz ki, Almanya’da yaşayan Türkler ve Müslümanların büyük çoğunluğu DİTİB’e ve
DİTİB’in din anlayışına, tarafsızlığına güvenmektedir. O halde camilere üye olmalarını beklemeksizin, müslüman olduğunu kabul eden herkes sıfır yaşından itibaren bu Cemaat Kütüğü’ne kaydını yaptırmalıdır.

Cemaat Kütüğü’nün birinci işlevi, temsil ettiğmiz kitle hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktır. Böylece resmi kurumlara sayısal olarak hangi yaş grubundan kaç kişiye hitap ettiğimizi ifade edebilmemiz ve hangi şehirde hangi yaş grubunda kaç çocuğumuzun İslam din dersine katılacağını planlayabilmemiz mümkün olacaktır.

Federal Almanya’da yaklaşık 4,3 Milyon Müslüman yaşamaktadır. Okul çağındaki Müslüman çocukların sayısı oldukça yüksektir (900.000 civarında). Müslümanların büyük çoğunluğu (yaklaşık % 80) Alman okullarında dini değerlere dayalı İslam din dersi verilmesini talep etmektedir.

Cemaat Kütüğü’nün ikinci işlevi, kişinin Müslüman olduğuna dair resmi bir belge niteliği taşımasıdır. Yalnız kalan ve haklarını kullanamayacak durumdaki kişilerin hakları, bu kütük kaydı sayesinde korunabilecektir. (Ölüm halinde cesedin yakılmasını önlemek gibi.)

Cemaat kütüğünün üçüncü işlevi, yüzyıllar sonra da bu kayıtlar sayesinde Müslüman nesillerin varlığının ispat ve tescilini sağlamasıdır. Almanya’da Müslüman varlığını kayıt altında toplayarak, yüzyıllar boyunca varlığını sürdürecek nesiller hakkında temel bazı bilgileri güvenli bir ortamda muhafaza etmeyi hedefleyen bir çalışmadır. İstatistiki olarak Almanya’da kaç Müslüman’ın yaşadığı bilinmemektedir. Her geçen gün, yeni doğan çocukların kaydı Alman olarak geçmekte, yüzbinlerce kişinin kökeni ve dini kimliği kayıt dışı kalmaktadır.

Cemaat kütüğünün dördüncü işlevi kayıtlı Müslümanların birer yerel dini cemaat olan camiler tarafından yerel ve eyalet düzeyinde gerçekleştirilen dini faaliyetler ve dini yayınlar hakkında bilgilendirilmeleridir. Sözkonusu bilgi akışı Müslümanlar’ın aktif katılımı ve gelişmeleri takip etmesi açısından büyük öneme haizdir. Bilgi akışı modern iletişim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

copyright © 2011 DITIB
                  Zurück zur DITIB Startseite