Yapılacak İşlemler Kayıt Hakkında Download
 
 

KAYIT HAKKINDA BİLGİLER

BİLGİLERİN KORUNMASI (DATENSCHUTZ)


Cemaat Kütüğü’ne kişinin, eşinin ve çocuklarının şahsi bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler sadece kayıt yapan DİTİB cami derneği tarafından kişinin rızası ile yapılır ve değiştirilebilir. Bilgiler, DİTİB Genel Merkezi’nce şifreli ve azami koruma sağlayan bilgisayar programı yardımıyla saklanır ve korunur. Kaydı yapılan kişinin bilgileri, sadece kayıt yaptırdığı cami görevlileri tarafından kişinin istek ve rızasıyla görülebilir. DİTİB camiinin bağlı bulunduğu Eyalet Birliği, kendi sınırları içinde Cemaat Kütüğü’ne kayıtlı bulunan kişilerin istatistiki bilgilerine sahip olurlar. DİTİB Genel Merkezi veya dernek tarafından bu bilgilerin amacı dışında kullanımı ve başkalarına verilmesi yasaktır. Okul çağındaki çocukların bilgileri, ancak İslam din dersi uygulaması için bağlı bulunulan Okul Dairesi’ne verilebilir. Kayıtlı Müslümanlar hakkında istatistiki rakamlar dışında hiçbir kurum ve kuruluşa veya şahıslara bilgi verilmez.

KAYIT NAKLİ
Kişinin başka bir şehire taşınması halinde, yeni taşınılan şehirde bulunan en yakın DİTİB camisine giderek kaydını nakletmesi gerekir. Böylece kayıtlı kişi, yaşadığı şehirdeki dini etkinlikler hakkında bilgilendirilme ve yerel düzeyde haklardan faydalanma imkanına kavuşacak ve bilgiler sürekli güncel tutulabilecektir.

BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ
Cemaat Kütüğü dinamik bir kayıt sistemine sahiptir. Kayıtlı Müslümanlar hakkındaki bilgiler her an güncel hale getirilir. Bunun için de kayıt sahibinin aktif katılım ve desteği gereklidir. Kayıtlı kişliler, diledikleri zaman kendileri hakkındaki kayıt bilgilerini görme ve kontrol etme hakkına sahiptirler. DİTİB, bu hakkın aktif olarak kullanılmasını elzem görmektedir.

KAYDIN SİLİNMESİ
Cemaat Kütüğü’ne kayıtlar tamamen hür iradeye bağlı olduğu gibi çıkışlar da hür irade ile olur ve dini bir yaptırımı yoktur. Kütükten çıkmak, dinden çıkmak anlamına gelmez. Camilerde bu kaydın öneminin anlatılması ve olabildiğince fazla sayıda Müslüman’ın kaydının yapılması, Müslümanlar’ın konumu ve geleceği bakımından önemlidir.Download Yönetmelik

copyright © 2011 DITIB
                  Zurück zur DITIB Startseite