Bağış | Spenden

 
MERHAMET ALLAH’TANDIR!
BARMHERZIGKEIT KOMMT VON ALLAH! 
 

Allah rahman ve rahimdir; kullarının da merhametli olmasını ister.
Allah cömert ve kerem sahibidir;
cömertleri ve ikram edenleri sever.
Allah, iyiliğin yegâne kaynağıdır;
kullarının da iyiliksever olmasını diler.
Allah şefkatlidir;
kullarının da birbirlerine karşı şefkatli olmasını emreder.
Allah kullarına düşkündür, insanların da birbirlerine düşkün olmasını murad eder.

BİLELİM Kİ:
Kul kardeşinin ihtiyacını gördüğü sürece Allah da onun ihtiyaçlarını görür.
Kul kardeşinin sıkıntılarını giderdiği sürece Allah da onun sıkıntılarını giderir.
Kul kardeşini affettiği sürece Allah da onu affeder.
Kul iyilik yolunu istediği sürece Allah da ona iyilik yolunu kolaylaştırır.