Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

İsraf Haramdır!
(05.02.2021)

 

Kıymetli Mü’minler!

İslam dini Yüce Allah’ın insanlara bağışladığı her türlü maddî ve manevî imkânı birer emanet sayar. Bu emaneti insanların faydasına olacak şekilde yerli yerinde kullanarak Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmayı emreder. Sahip olunan imkânlar konusunda her türlü aşırılığı, haddi aşmayı, savurganlığı ve hesapsızca tüketimi yasaklayan dinimiz, müslümana yakışanın ifrat ve tefritten uzak bir şekilde itidal üzere hareket etmek olduğuna işaret eder. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Rahman’ın kulları’ olarak nitelediği insanların özelliklerini sıralarken şöyle buyurur: “Onlar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler, harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur.”[1]

Değerli Kardeşlerim!

Özellikle mal ve imkânları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayı ifade eden israf, dinimizde içki gibi, kumar gibi, zina gibi haramdır. Ancak bu haramlık geleneksel algıya bağlı olarak sadece yeme ve içmeye indirgenmemelidir. Nasıl malı ve serveti meşru olmayacak şekilde hesapsızca tüketmek israfsa, saatlerce televizyon veya telefon başında zaman geçirmek de israftır. İsraf etmenin hesabını vermek çok zor ve ağırdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Kıyamet günü insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”[2]

Aziz Mü’minler!

Biz, abdest alırken dahi suyu israf etmeden kullanmanın gerekliliğine işaret eden bir peygamberin ümmetiyiz. Şunu unutmamalıyız: Mü’min nefsini kontrol eden, Allah’ın koyduğu sınırları aşmayan, her işinde dengeli davranmaya çalışan kişidir. O halde gelin mü’minler olarak bizler de yememizde, içmemizde, vaktimizi kullanmada, konuşmamızda, harcamamızda, insanlarla ilişkilerimizde bu bilinçle hareket edelim ve bilelim ki, Allah israf edenleri sevmez.

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

[1] Furkan, 25/67.
[2] Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 1.

2021-02-05