Goethe Üniversitesi
Protestan İlahiyat Fakültesi
İSLAM DİN BİLİMİ - MASTIR EĞİTİMİ
Bölümün Tanıtımı

1. Bölümün Amacı:
İslam Din Bilimi eğitim programı, İslam’la ilgili bütün alanlarda konuları sistematik, tarihsel, fenomenolojik ve kaynaklara dayalı olarak ele alır. İslam’ın Avrupa bağlamında gelişmesine ve dinler arası diyaloğun İslami temellerine özel bir önem verir. İlgi odaklarından birini, İslami geleneğin Avrupa ve Almanya’da şekillenen Hiristiyan ve Yahudi gelenekleri ile fikir ve bilgi alış verişi oluşturur.

2. Çalışma Alanları
Mastır düzeyinde Din Bilimi eğitimi yapanların çalışma alanları arasında şunlar sayilabilir:
Pratik sosyal pedagoji, sosyal calışma, yabancılarla ilgili makamlar, sığınmacılar, halk egitim okulları, yetişkinler eğitimi, yabanci işçlilerle ilgili personel yönetimi veya danışmanlık, din bilimi ile ilgili danışmanlık, inanç turizmi, fakir ülkelere yardım çalışmaları, kadın konusunda kültürler arası calışmalar, Kilise ve dini cemaatlere dinler arası konularda danışmanlık, kütüphane görevlisi, meditasyon uygulamaları, öğretmen ve papaz egitimi ve meslek içi eğitim, İslam dini ile ilgili alanlarda uzman olarak, okullar (özellikle temel, Haupschule ve meslek okulları), medya v.b.

3. Kayıt Şartları
Bölüme kayıt yaptırabilmek için Almanya’da Yüksek Okulda (Üniversitede) okuma kakkına sahip olmak gerekmektedir. (Hochschulzugangsberechtigung - § 63 HHG).

4. İslam Din Bilimi için Dil Bilgisi
a) Ara sınava girebilmek icin Kuran Arapcası dersinde başarılı olmak gerekmektedir.
b) Belge olarak sunlar kabul edilir:
- Protestan İlahiyat Fakültesinde (FB 06) Kuran Arapcası Sınavı
- Bölümün Kuran Arapçası sınavının taleplerine uygun olan diğer kurumların Kuran Arapcası sınavlarında başarılı olmak
- Arabikum (Arapça Dil Belgesi)

5. İslam Din Biliminin Kombinasyonu
İslam Din Bilimi eğitiminin “Yahudi-Hristiyan Din Bilimi” ile esas alan (Hauptfach) veya yan alan (Nebenfach) olarak kombine edilmesi zorunludur. Eğer birinci yan alan olarak Yahudi-Hiristiyan Din Bilimi seçilirse, diğer yan alan olarak Pedagoji, Sosyoloji, Oryantalistik ve Avrupa Kültür Antropolojisi alanlarından biri tavsiye edilir. İslam Din Bilimi, Kaşılaştırmalı Din Bilimi ile birlikte esas alan veya yan alan olarak okunamaz.

Detaylı Bilgi için


Kayitla ilgili bilgi veren WEBSITE


Yurtdışından gelen ve Almanyada yüksek Eğitim görmek isteyenler için:

 
  1 - Almanya’da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu
  2 - Üniversite öğrencileri ve üniversite öğrenci adayları için bilgi notu
  3 - UNI-ASSIST ile işbirliği içerisinde olan üniversitelerinin listesi
İletişim Bilgileri:
Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam
FB 9 - Sprach- und Kulturwissenschaften

Gräfstr. 78
60486 Frankfurt am Main

Sekretariat (Campus Bockenheim):
Fon: 069/798-32752
Fax: 069/798-32753
Email: Guillery@em.uni-frankfurt.de


Kaynak:
- Johan Wolfgang Goethe Universitesi Frankfurt , www.uni-frankfurt.de
- Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği - Ankara Kültür Bölümü


Top