Hutbeler

İlim ve alimin özellikleri

بِسْمِ اللهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ 

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ


Bismillâhirrahmânirrahîm

[Rahmân ve rahîm Allah’ın adıyla]
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”

[Zümer sûresi, âyet 9]


Değerli Kardeşlerim,

İlim; bilmek, bilgi ile meşgul olmak, ve bilgi üretmek anlamlarına gelmektedir. İlim ilk insan Hz. Adem (a.s.)’dan beri insanlığın kabul ettiği en yüce değerlerden birisidir. Allah, kendisinin de sıfatı olan böyle bir değeri yeryüzünde sadece insana hasretmiştir. Bundan dolayıdır ki, insanlık ilim ile ilerleyebilmiş, varlığını ve hayatiyyetini ilim ile devam ettirebilmiştir. Toplumlar ilme sarıldıkları müddetçe ilerlemişler; ilimden uzaklaştıkları oranda geri kalmışlardır.

Değerli Mü’minler,

İlim, hakikat yolunu aydınlatan bir ışıktır. Hak batıldan, hayır şerden, iyi kötüden, güzel çirkinden ancak ilim ile ayırt edilir. İlimsiz hiç birşey olmaz. Şu bir gerçektir ki, ilme, okumaya ve ilim adamına değer veren devletler ve milletler, maddi ve manevi alanlarda her zaman yükselmişlerdir. Onun için dinimiz ilme ve ilim adamına büyük önem vermiş, ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi her vesile ile övmüştür. Konumuzla ilgili olarak: “(Rasulüm!)deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” [1] âyet-i kerîmesi ile “Alimler Peygamberlerin varisleridir.” [2] hadîs-i şerîfi üç önemli hususa işaret etmektedir. Birincisi; bir toplum için peygamberler ne kadar önemli ise alimler de o kadar önemlidir. İkincisi; madem ki alimler bu kadar önemlidir, öyleyse ilim adamı yetiştirmek toplumun önemli bir bir vazifesidir. Üçüncüsü ise; ey alimler! Madem ki peygamberlerin varislerisiniz, öyleyse peygamberler gibi toplumlara örnek insanlar olunuz.

Muhterem Cemaat,

İlim, cehalet batağından insanları kurtaran bir rehberdir. Bir toplumun en büyük hastalığı cehalette kalmaktır. Zira cehalet insanları kendi karanlıklarında boğar. İlim ise cehalet karanlıklarını aydınlatan ışık gibidir. Bu ışık sayesinde insanlar önlerini görürler, hayatlarına doğru bir yön verirler. Müslüman toplumların bugün düştükleri bataklık şüphesiz cehalet bataklığıdır. Bundan kurtuluş ise, ancak ilme sarılmakla mümkündür. Unutmayınız ki, maddî kalkınmamız da manevî yükselişimiz de ancak ilimle gerçekleşecektir.

Hutbemi bir hadîs-i şerîf ile bitirmek istiyorum: “Şüphesiz ilim sahibi (alim) için, göklerdeki ve yerdeki herşey, hatta sudaki balık(lar) dahi dua ve istiğfar ederler.” [3]

[1] [1] Zümer, 39/9.
[2] Buhârî, ilim,10.
[3] Müslim, zikir, 39.

Ömer ŞENGÜN
Rheinfelden Din Görevlisi
2012-08-31