Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Kültürümüzün Parçası Düğünlerimiz
(01.02.2019)

 

Aziz Kardeşlerim!‎

Abdullah ibn Mes’ud şöyle anlatıyor. Bir gün bir ‎gurup ‎bekâr genç ile Allah resulü (s.a.s)’in ‎huzurundaydık. ‎Allah resulü “Gençler! Aranızda ‎evlenme imkânı olanlar ‎evlensin. Çünkü evlilik ‎kişiyi harama bakmaktan ve ‎günaha düşmekten ‎korur.”‎ buyurarak evliliğin ‎önemine dikkat ‎çekmiştir. ‎

Muhterem Kardeşlerim!‎

Evliliğin ilk adımı ve kültürümüzün bir parçası olan söz kesme ve nişanlanma uygulamaları Hz. ‎Peygamber ‎‎(s.a.s.) döneminde de benzer şekilde var ‎olduğu ‎görülmektedir. ‎

Ancak unutulmamalıdır ki sözlenme ve nişanlanma, ‎evlilik gibi bir birliktelik olmayıp, sadece iki ‎tarafın ‎birbirini tanımaları için bir fırsattır. Evliliğe bir ‎ön ‎hazırlıktır. Nikâh akdi ve düğün merasimi ‎yapılana ‎kadar, tarafların birbirini ve yeni aileyi tanıma ‎şansı ‎bulduğu nişanlılık dönemi, bir anlamda ‎evlilik ‎vaadidir. Ancak nişanlılık, evlilik mecburiyetini getirmeyeceği gibi, taraflara evliliğin, yani nikanın verdiği beraber yaşama hakkını ve yetkisini de tanımaz.

Kıymetli Müminler!‎

Evlilik, insanların hayatındaki en önemli günlerinden ve dönüm noktalarından biridir. ‎Kurulacak aile birliğinin ‎gizlilik içinde değil, açıkça ‎ve meşru biçimde ‎gerçekleştiğini ilan etmek ‎bakımından büyük öneme ‎sahip olan düğün ‎merasimi, tarih boyunca insanlar tarafından ‎önemsenmiş ve en güzel şekilde icra ‎edilmiştir. ‎Peygamber efendimiz (s.a.s.)’in “Haram ‎olan ‎‎(ilişki) ile helal olan (nikâh) arasındaki ayırıcı ‎özellik, ‎def çalmak ve şarkı söylemek (suretiyle ‎duyurmaktır.)”‎ ‎‎hadisinden anlaşıldığı gibi düğün ‎merasiminin eğlence ‎ile süsleyerek topluma ‎duyurulması tavsiye edilmiştir.‎

Nitekim Allah resulü (s.a.s.) evliliklerin bir şenlik havasında ve sevinç içinde yapılmasını istemiş, insanların def çalıp şarkı söyleme, ziyafet verme, ‎gelinin üzerine şeker serpme gibi bir takım ‎eğlence ‎şekillerine müsamaha göstermiştir. Hatta ‎bu ‎konularda ihmalkâr davrananları uyararak ‎düğünün ‎gereğinin yapılmasını teşvik etmiştir. ‎Bununla ‎beraber cahiliye kültüründen kaynaklanan ‎yanlış ‎adetleri kaldırmıştır. Düğünlerde içki ‎içilmesi, ‎eğlencede aşırı gidilmesi, kadın ve ‎erkeklerin ‎birbirlerine karşı mahremiyet sınırlarını aşan ‎tavır ve ‎davranışlarda bulunması, peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. ‎

Kardeşlerim!‎

Avrupa’da İslam’ı temsil eden bizler, geleceğimiz ‎olan ‎gençlerimizin düğün merasimlerini ‎yaparken; ‎İslam’ın ‎ruhuna aykırı olan yeme-içme, giyinme ve eğlenme biçimlerinden uzak ‎durmalı, ‎ve çevreye zarar verecek ‎ve toplumu rahatsız edecek tavırlardan kaçınmalı, evliliğin tesisinde kolaylaştırıcı bir yaklaşım sergilemeli, gösteriş endişesi veya toplumsal baskı sebebiyle ‎aşırı ve ‎lüzumsuz masraflarla birbirimizi borç ‎ve ‎zahmete maruz ‎bırakmamalıyız. Yeni ‎kurulan ‎yuvaların selameti ve bekası için; anlayışlı, ‎saygılı, ‎fedakâr, adil ve ‎kanaat sahibi olmanın ‎ne ‎kadar ‎önemli olduğunu evlatlarımıza ‎anlatarak, ‎evliliklerinin ömür ‎boyu sürmesi için ‎gayret ‎göstermeliyiz. Günümüzün musibeti haline ‎gelen ve ‎son yıllarda çok ‎hızlı artış ‎gösteren ‎boşanma ‎vakalarının yaşanmasını engellemek ‎için ‎gençlerimize; sorunlar ‎karşısında öfkeyle ‎değil ‎sabırla hareket etmelerini ve Kur’an’ın tavsiyesi ‎doğrultusunda güven duyulan kişiler aracılığıyla problemlerin çözümünün mümkün olduğunu hatırlatmalıyız.‎

Hutbemi başta okuduğum ayeti kerimede geçen ‎dua ile ‎bitiriyorum. “Ey rabbimiz! Eşlerimizi ve ‎çocuklarımızı ‎bize göz aydınlığı kıl ve bizi ‎Allah’a karşı gelmekten ‎sakınanlara önder ‎eyle.”1‎ ‎Amin!‎

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

 

1 Furkan, 25/74

2019-02-01