Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

OKU!
(31.08.2018)


Kıymetli Kardeşlerim!‎

İnsanlığa ilk hitabı “OKU” olan İslam ‎dini, ilme ve öğrenmeye hak ettiği değeri ‎vermiş; ilim öğrenmek için, zaman, ‎mekân, makam, cinsiyet ve yaş sınırı ‎tanımamıştır. ‎

Erkek ve kadın herkesin beşikten mezara ‎kadar ilim öğrenmesini emretmiş olan ‎İslam dini, kurtuluş yolundaki ilk ‎çağrısını şu ifadelerle dillendirmiştir: ‎‎“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, ‎insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. ‎Oku! İnsana bilmediklerini ve kalemle ‎‎(yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük ‎kerem sahibidir.”‎ ‎

Aziz Müminler!‎

Yüce dinimiz İslam, hayatın her ‎aşamasında ve her safhasında kişinin ‎kendi durum ve konumuna göre ilimle iç ‎içe olmasını istemiştir. Rabbimiz Kur'an-ı ‎Kerim'de “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir ‎olur mu?”‎ ‎, "…Allah, içinizden ‎inananların ve kendilerine ilim ‎verilenlerin derecelerini yükseltir.”‎ ‎ ‎buyurmak suretiyle ilmi ve alimi ‎övmüştür.‎

Kıymetli Müslümanlar!‎

Dinimizce, ilim öğrenmek ve öğretmek ‎ibadet olarak görülmüş ve Yaratan’a karşı ‎saygı ve kulluğun da, Cennet’e giden ‎yolun da ancak ilimle mümkün olacağı ‎kabul edilmiştir. Bu konuda Yüce Allah ‎‎“Allah’a karşı ancak; kulları içinden ‎âlim olanlar derin saygı duyarlar.”‎ ‎ ‎buyururken, Sevgili Peygamberimiz ‎‎(s.a.v.) de  'İlim öğrenmek için bir saat ‎oturmam, bana gece sabaha kadar ‎ibadet etmemden daha hoş gelir.”‎‎, ‎‎"Her şeyin bir yolu vardır, cennetin ‎yolu da ilimdir."‎‎ "Kim ilim tahsil ‎etmek için bir yola girerse, Allah o ‎kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır."‎ ‎ ‎buyurarak ilim tahsilinin kişiyi hem ‎Allah’ın rızasına, hem de Cennet’e ‎ulaştıracağını ifade etmiştir.‎

Değerli Müslümanlar!‎

Geleceğimiz evlatlarımıza emanettir. ‎Evlatlarımız da dünya hayatında bizim ‎göz aydınlığımız, Rabbimizin bizlere en ‎büyük emaneti; dünyamız ve ahiretimiz ‎adına en büyük sorumluluğumuzdur. ‎

Evlatlarımıza iyi bir eğitim ve güzel bir ‎terbiye verebilmek, anne-babalar olarak ‎onlara bırakabileceğimiz en kıymetli ‎hediye olacaktır. Zira Sevgili ‎Peygamberimiz bir anne-babanın, ‎çocuğuna verebileceği en güzel ‎hediyenin, onların güzel bir şekilde ‎yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiştir.‎ ‎ ‎

Kardeşlerim!‎

Kabiliyetlerine göre çocuklarımızı ‎geleceğe hazırlamak, ihtiyaç duydukları ‎eğitimin imkân ve şartlarını oluşturmak ‎anne babalar olarak öncelikle bizim ‎sorumluluğumuzdadır. Çocuklarımızın ‎daha iyi bir hayat ve gelecek için ‎yetenekleri ve istekleri doğrultusunda ‎yetiştirilmeleri ne kadar önemliyse, ‎manevi ve ahlaki eğitim ve terbiyeleri de ‎o derece önemlidir.  Bu sebeple, ‎çocuklarımızın camilerimizde devam ‎eden Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler ‎kurslarına katılmalarını sağlayalım. ‎Arkamızdan hayır dua edecek salih evlat ‎bırakmanın gayreti içinde olalım. Olalım ‎ki, amel defterlerimiz kıyamete kadar hiç ‎kapanmasın. ‎

Bu itibarla; yeni dönemde eğitimlerine ‎başlayan öğrencilerimize Yüce Allah’tan ‎başarılar diliyorum. Rabbimiz ‎yavrularımıza zihin açıklığı versin, ‎emeklerini zayi etmesin. Onları her türlü ‎kaza-bela ve kötülüklerden korusun. ‎Yeni eğitim dönemi tüm yavrularımız, ‎öğretmenlerimiz ve anne-babalarımız için ‎hayırlı olsun.‎


DİTİB Hutbe Komisyonu

 

1 Alak, 1-5                                                                   
2
Zümer, 9
3 Mücadele, 11
4 Fatır, 28
5 Et-Tergib, 1/102‎
6 El-Camius’-Sağir, Hadis No: 2318                                                            
7 Buhari, İlim, 10                                                                    
8 Tirmizi, Daavat, 68

 

2018-08-31