Hutbeler

PDF-Dosyası Cuma Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Din İstismarına Karşı Uyanık Olmak
(13.07.2018)
 

Kardeşlerim!‎

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ‎şöyle buyuruyor: “Ey insanlar, Allah’ın va’di ‎haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. ‎Hilekâr insanlar ve şeytan da, Allah’ı öne ‎sürerek, Allah adına sizi kandırmasın.”‎

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de bir ‎hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ‎‎“Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. ‎Rehberliğin en güzeli Muhammed’in ‎rehberliğidir.”‎ ‎ ‎

Kardeşlerim!‎

Din, Müslümanın hem dünyasını ve hem de ‎ahiretini ilgilendiren hayatın tamamıdır. Din, ‎kendi heva ve hevesi için adam devşiren kişi ‎ve gruplara emanet edilemez. Bu yüzden ‎cahillere uymamak için, ihanet şebekelerinden ‎korunmak için, dinimizi doğru kaynaklardan ‎öğrenmeliyiz. Rasulullah’ın bizlere bıraktığı iki ‎emanete, Kur’an ve Sünnete, şeksiz-şüphesiz ‎tutunmalıyız. Kur’an ayetleriyle ve hadis-i ‎şeriflerle çelişen bilgilere itibar etmemeliyiz. ‎

Kardeşlerim!‎

‎“Zararın neresinden dönersek kârdır” diyerek ‎Kur’an ve sünnete ters düşen her durumdan ‎tövbe edip dosdoğru yol olan İslam’da ‎istikamet bulacağız. Allah’ın ipine sımsıkı ‎tutunarak bölünüp parçalanmayacağız. ‎Dinimizi kişilerin duygu istismarına, sahte ‎gözyaşlarına, karma karışık rüyalarına, sapık ‎yollara, yanlış yorumlara emanet edemeyiz. ‎Aklımızı ve ruhumuzu hiç kimseye kiraya ‎veremeyiz. Dini sadece Allaha has kılacağız. ‎İslam hiç kimsenin tekelinde değildir. ‎Kimsenin aracılığına, himmetine, nazarına ve ‎rüyalarına ihtiyaç duymayacak açıklıktadır ‎İslam. Bizler, ancak ve ancak Allah’a iman ‎ettik. Gönderdiklerini hak bildik. Rasulullah’ı ‎rehber edindik. Kur’an ve sünnete tutunduk. ‎Rabbimizin emrettiği ibadetleri yaparak, güzel ‎ahlakın ta kendisi olan İslam ziynetini takındık. ‎İnsanlarla ilişkilerimizde incinmeyen ve ‎incitmeyen, güvenilir Müslümanlar olmaya ‎azmettik. Allah ve Resulü bize yeter. Kerim ‎kitabımız Kur’an en güzel öğüt ve rehberdir. ‎

Kardeşlerim!‎

Ne yazık ki, bu gün dine en büyük zararı din ‎konusunda eğitimi, bilgisi ve yetkisi olmayan ‎insanların din ve dindarlık adına yaptıkları ‎vermektedir. Asılsız iddiaları, kuruntu ve ‎dünyalık emelleri hem kendilerini hem de ‎masum müminleri yakmaktadır.  Bunlar, hem ‎kendileri aldanmış hem de kendilerine uyanları ‎aldatmışlardır.‎

Aziz Müminler!‎

Ne zaman ki biz, kendi kitabımızı okuyup ‎anlamayı bir tarafa bıraktık, ne zaman ki bazı ‎insanların din diye anlattıklarına araştırmadan ‎boyun eğdik, işte o zaman sömürüldük.  Fakat ‎Allah’ın fazl-u inayetiyle artık biliyoruz.  ‎Fitne ve fesada karşı, feraset ve basiretle ‎davranmayı bize lütfeden Rabbimize ‎hamdolsun. İhanet şebekelerine malımızı, ‎evlatlarımızı, aklımızı ve ruhumuzu teslim ‎etme gafletinden Rabbim hepimizi korusun. ‎

Kardeşlerim!‎

Gelin Rabbimizin bize öğrettiği gibi dua edelim ‎bu Cuma saatinde. Din istismarcılarına karşı ‎ayaklarımızı sabitlesin diye yüce dininde, dua ‎dua yalvaralım. Hatalarımızda diretmeyip ‎affını dileyelim merhametlilerin en ‎merhametlisinden.‎

Allah’ım! "Gecesi gündüz gibi apaçık bir yol ‎bıraktım”‎3 ‎ diyen Efendimizin yolundan ve ‎rehberliğinden bizleri ayırma. Apaçık olan bu ‎dini çelişkili sözlerle kötü emellerine alet ‎etmek isteyenlere fırsat verme. Bir beşerin ‎rüyalarına kanmayacak, himmetini ‎ummayacak basiret ver gözlerimize.  ‎

Minarelerimizden yükselen ezanlar ve salalar ‎hürmetine, evlerimizde okunan Kur’an ‎hürmetine, dilimize pelesenk ettiğimiz dualar ‎hürmetine, secdeye inen başlar hürmetine …‎

‎“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten ‎sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından ‎bir rahmet bağışla. Şüphe yok ki lütfu bol ‎olan yalnız sensin.”‎ ‎  ‎

Âmin.‎

 

DİTİB Hutbe Komisyonu

[1] Fatır, 5                                                                                            
2 Nesai, Salatü’l İdeyn, 22                     
3 İbn Mace, Mukaddime, 43 
4 Al-i İmran, 3/8

2018-07-13