Hutbeler

PDF-Dosyası Bayram Hutbesi (PDF)

Videoyu izlemek için tıklayınız

Şükür Bayramımız Olsun
(15.06.2018)


 

Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.” Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle!”

Aziz Kardeşlerim!

Oruçla midelerimizi, zekâtla mallarımızı, sadakayla kalplerimizi temizleyerek bizleri bayram sabahına ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Aynı anda iki bayramı yaşıyoruz. Bayramımız mübarek olsun, Cumamız mübarek olsun.

Duaların çokça kabul olduğu, günahların affedildiği, isteklerin karşılık bulduğu Ramazan ayından3 sondra da bayram sabahına yine namaz ve duayla başlıyoruz. Allah’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bu gün, bizi İslam’la şereflendirip sayısız nimet veren Rabbimize şükretme günüdür. Bu gün bağış günüdür. Bağışlanma günüdür. Zekâtını verdik, temizledik kazancımızı.. Fıtır sadakamızı vermekle Ramazan’a sağ salim ulaşmış olmanın şükrünü eda ettik. Sadece bağışlanmanın malla olmadığını anladık. Sahip olduğumuz her nimetin zekâtı kendi cinsindendir dedik; bilmeyene öğrettik. Gücü yetmeyene gücümüzle yardımda bulunduk.

Yediğimiz yemekten komşuya da ikram ettik. Selam verdik karşılaştığımız insanlara; barışı yaymak istedik bütün dünyaya.. Kini, nefreti barındırmadık imanla dolu kalplerimizde.. İman ile cimriliğin ikisi aynı yerde bulunamaz diye, cimriliği uzaklaştırdık kendimizden.. Haset ve gıybeti Allah’ın taksimatına razı olmamakla eşdeğer kabul ettik. “…Allah’ım! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de çekip alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin…”  ayetine âmenna dedik. Kardeşlerimizin bize karşı olan kusur ve kabahatlerini Yüce Rabbimizin af ve merhametini umarak bağışladık, en güzel bağışla.. Mükâfatını yalnızca Allah’tan bekleyerek ihya ettik gündüzlerimizi ve gecelerimizi..

Kardeşlerim!

Gelin! Kur’an’ın ufkundan bir kez daha süzelim hayatımızı.. Ramazan’ın disiplini ile programlayalım ömrümüzü.. Her bir ayet yeniden insin gönüllerimize... Hayatımızın her anına Rabbimizin emirleri yön versin. Kalplerimiz ve evlerimiz harabeye dönmesin Kur’an’dan uzak kalmakla..

Rasulullah’ın (s.a.s.): “Aranızda selamı yayın. Birbirinize ikram da bulunun. Akrabalık ilişkilerinizi muhafaza edin.”  emrine sıkı sıkıya uyalım. Hiç kimseyle küs olarak gecelemeyelim ve sabahlamayalım. Kibir, haset, ırkçılık gibi şeytani duyguları kovalım hayatımızdan. Komşu, akraba, uzak ve yakın hiç kimse  incinmesin bizden..

Kardeşlerim!

Ramazan’da oruç tutmakla sadece yiyip içmeyi bırakmadık. Dilimizi de tuttuk, incitmedik hiçbir kalbi.. Öfkelenmedik, “ben oruçluyum”  dedik; bağladık nifak saçan şeytanları.. Dünya nimetlerine karşı olan hırsımıza gem vurduk. Bedenimizle birlikte ruhlarımız da dinlendi teravihlerle.. Okuduğumuz Kur’an’la giderdik açlığımızı ve susuzluğumuzu.. “Yaratan Rabbinin adıyla oku”  emrine uydukça arttı secdelerimiz..  Dinimiz İslam’ın kadir kıymetini bildikçe aziz ve şerefli kıldı bizi Rabbimiz.

Aziz Mü’minler!

Bugün sahip olduğumuz nimetlerin şükrünü eda etme günüdür. Rabbimize yakın olduk ibadetlerimizle.. Avrupa’nın bağrında huzur bulduğumuz camilerimizi cennetimiz yaptık bu ayda.. Helalinden kazandığımız rızıkla donattık iftar sofralarımızı.. Çocuklarımızın midesi bayram etti alın teriyle hanemize giren her lokmayla.. Bu gün bayramı hak ettiğimiz gündür inşallah..

Kıymetli Kardeşlerim!

“Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez”  diyen Efendimiz (s.a.s.)’in müjdesini taşıyalım çifte bayramımıza.. Gelin sürdürelim duamızı ve en samimi amellerimizi şahit tutalım bu ana..

Allah’ım! Bu bayramımız hayra anahtar, şerre kilit olsun. Cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapılarının sonuna kadar kapandığı daha nice oruçlarımız olsun. Bitsin savaşlar.. Yıkılmasın şehirler.. Boş kalmasın camiler.. Zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimize sen selamet ver. Annelerin yüreğine kor düşmesin.. Yetim kalmasın minik yürekler.. Uzun günlerde tuttuğumuz oruçlar hürmetine, cennete giden yolu kolaylaştır bize.. Bu bayram kurtuluş bayramımız olsun. Sadakalarımız muhtaçlara ulaşsın, kardeşliğin bayramı olsun.

Sevindirdiğimiz her çocuk bayram şekerimiz olsun. Gönlünü hoş ettiğimiz ihtiyarlarımız cennet vesilemiz olsun. Küslük ve kırgınlıklar rahat bıraksın kalplerimizi.. Nefret ve öfkenin ağırlığından kurtulalım affederek kardeşlerimizi.. Ziyaret ettiğimiz akrabalarımız, iyi geçindiğimiz komşularımız Rahman’la bağımızı kuvvetlendirmeye vesile olsun. Anne-babamızın duasını alalım; bayram bu bayram olsun. Okuduğumuz hatimlerle ölmüşlerimizin ruhu şad olsun.

“Allah’ım! Bizi bağışla! Bize merhamet et! İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle! Bizi cennetine koy, cehennem azabından koru! Bütün işlerimizi ıslah eyle.”      
Amin.                                                               

 

Halime Karabulut
Hattingen DİTİB  Fatih Cami Din Görevlisi

 

1 Lokman, 31/12                                       
2 Ebu Davud, Vitir, 26                               
3 Bkz. Müsned,4,22                                  
4 Al-i İmran, 3/26                                       
5 İbn Mace, Kitabul Et’ime, 1                     
6 Buhari, Savm, 2                                     
7 Alak, 96/1     
8 Tirmizi, Daavat,129
9 İbn Mace, Dua, 2

 

2018-06-15